Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kokneses luterāņu dievnamam 330. gadskārta

25.09.2017

dsc02945.jpgSvētdien, 24. septembrī, Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīcas draudze svinēja sava dievnama 330. dzimšanas dienu. Svētku dievkalpojumā piedalījās gan tie, kuriem ierasts svētdienas rītu iesākt ar ceļu uz sirmo dievnamu Daugavas krastā, gan daudzi citi, kuri retāk pārkāpj baznīcas slieksni, bet šajā dienā vēlējās būt kopā ar savu draudzi. Sirsnīgi gaidīti šajā dienā bija draudzes atbalstītāji un ciemiņi. Ar Kokneses pagasta jauktā kora „Alaine” un sieviešu kora „Anima” dziesmām iesākās svētku dievkalpojums, apliecinot, ka dziesmai piemīt tikpat brīnumains spēks kā lūgšanai.

„Tāpat kā katram no mums, tā arī baznīcai ir sava dzimšanas diena. Mēs tās skaitām gadu desmitos, bet baznīca gadu simtos. Kā cilvēks ar nodzīvotajiem gadiem liecina par savu dzīvi, tā baznīca var liecināt par savu mūžu – par gadiem, kad ļaudis svētdienas rītus iesāka ar lūgšanu, kā arī par laiku, kad pastāvošā iekārta tiecās iznīdēt lielāko vērtību - cilvēka godbijību Dieva priekšā,” svētrunā sacīja mācītājs Valdis Baltruks.

 „Paldies par svētdienas rītiem!” – kādas kundzes pirms vairākiem gadiem pasacītos vārdus mācītājs veltīja arī mums, īpaši pieminot tos, kuri devuši nesavtīgu ieguldījumu baznīcas un draudzes dzīvē. Valda Baltruka siltie pateicības vārdi izskanēja mūžībā aizsauktajiem: bijušajam Kokneses novada domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim un Pēterim Zālītim, kurš daudzus gadus rūpējās par baznīcas sakoptību un siltumu. „Paldies par sadarbību un nekad neatteiktu palīdzību Kokneses novada domei un priekšsēdētājam Dainim Vingrim. Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri ar savām čaklajām rokām, ziedojumiem un ar radošām idejām palīdz mūsu draudzei. Draudzes vārdā pateicos Malatkovsku ģimenei, Kārkliņu ģimenei, Kalausu ģimenei, Dzintaram un Ilzei Višķeriem, Bruno Cīrulim, Andrim Lipskim un Ritvaram Jakubovskim. Paldies diriģentei Silvijai Cīrulei, kuras vadītie kori ir koncertējuši mūsu dievnamā. Priecājamies par kora „Anima” un diriģentes Leldes Kamzoles-Gagaines atsaucību! Paldies par darbošanos draudzes priekšniekam Edgaram Veiguram, Normundam Botam, Raitim Kveskam, Vijai Bērziņai, Annai, Mārtiņam un Sanitai Zālīšiem. Lielākā bagātība ir nevis tā, ko mēs saņemam, bet tā, ko mēs dodam,” – sacīja mācītājs.

Dievnama mūža rakstā vienmēr paliks laiks, kad tikko uzceltajā dievnamā kalpoja Ernsts Gliks, kurš tieši Koknesē pabeidza Jaunās un Vecās Derības tulkošanu latviešu valodā, tajā paliks daudz spožu un neizdzēšamu ierakstu. Mainoties laikiem un iekārtām, vienmēr ir bijuši cilvēki, kuriem ir rūpējis, lai dievnama durvis būtu atvērtas visiem, kuri mēro ticības ceļu.

„Daudz mācītāji ir kalpojuši Kokneses luterāņu baznīcas draudzē, bet nepārspējams līderis jau 28 gadus ir mācītājs Valdis Baltruks,” draudzes vārdā sacīja Anna Zālīte. Par pašaizliedzīgu kalpošanu draudze mācītājam dāvināja pateicības rakstu ar foto, kas viņam vienmēr atgādinās par bagātajiem darba gadiem Koknesē.

Domās ar savu draudzi svētku dienā bija koknesiete Aina Bluzmane, kura kopā ar atsūtīto apsveikumu dāvina arī savu ziedojumu draudzes vajadzībām.

Lielajā baznīcas jubilejā draudzi sveica Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas virsvaldes pārstāve Anitra Vanaga, kuras bērnība pagājusi Koknesē. Viņas apsveikumā izskanēja personisks stāsts: „Dievkalpojuma laikā pamanīju lidinoties  melnu taurenīti, tas man atsauca atmiņā fotogrāfiju no ģimenes albuma, kurā savā iesvētību dienā pie Kokneses luterāņu baznīcas stāv jaunas meitenes baltās kleitiņas, bet mana mamma ir tērpusies melnā, jo viņai ir tikko nomiris tētis. Šis taurenītis man lika atgriezties tik senās dienās. Es visu mūžu dzīvoju ar sajūtu, ka mēs esam Dieva mīlestības un gaismas aptverti. Pateicībā, ka jūs esiet, ka jūs kopiet savu  dievnamu, gribu novēlēt, lai šis Kristus pamats paliek mūžīgi nākamām paaudzēm.”

Savukārt kora „Anima” pārstāve Antra Vasiļevska atzina, ka luterāņu dievnams ir vislabākā koncertzāle Koknesē, bet kora „Alaine” diriģente Silvija Cīrule pateicās par to, ka dievnama durvis vienmēr ir atvērtas dziesmas draugiem.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, sveicot draudzi svētkos, atzina, ka pašvaldībai rūp dievnama nākotne, un, ka pašlaik tiek gaidīti rezultāti par domes Attīstības nodaļas iesniegto projektu baznīcas iekštelpu renovācijai.

Daudz laba vēlējumus izteica arī citas pašvaldības iestādes un draudzes locekļi. Un kā jau svētku reizē, visus gaidīja jubilejas kliņģeris un draudzes sarūpēts cienastu galds.

Rudens ziediem izgreznotajā dievnamā ikviens pamanīja arī Mārtiņa Zālīša veidoto dekoru ar baznīcas dzimšanas dienas skaitli. Mārtiņš turpina sava tēva Pētera Zālīša iesākto tradīciju – baznīcas apaļajās dzimšanas dienās veidot šādu oriģinālu svētku dekoru. Lai  mums katram un visiem kopīgi izdodas paveikt kaut ko labu un paliekošu savam dievnamam!

Sarmīte Rode

 Mārča Briškas foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top