Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/kokneses_internatpamatskola_attistibas_centra__metodiska_diena_jelgavas_1_internatpamatskolas__attistibas_centra_pedagogiem
Drukas datums: 09:17:18 05.06.2020

Kokneses internātpamatskolā attīstības centrā – metodiskā diena Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem21.09.2017

2017.gada 12.septembrī Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs organizēja metodisko dienu Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem un administrācijai. Kolēģiem no Jelgavas bija iespēja iepazīties un saņemt konsultācijas par atbilstoša un kvalitatīva izglītības procesa organizēšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Metodiskās dienas ietvaros viņi iepazinās ar skolu un tās plašajām atbalsta pasākumu iespējām, nodrošinot individuālu pieeju katram skolēnam, atbilstoši viņa speciālajām vajadzībām.

Direktores vietniece metodiskajā darbā E.Ivanāne iepazīstināja viesus ar skolas kā speciālās izglītības attīstības centra darbu, funkcijām un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ar skolas pedagogu izstrādātajiem atbalsta materiāliem mācību procesa organizēšanai – atgādnēm, darba burtnīcām un citiem mācību materiāliem.

Metodiskās dienas noslēgumā abu skolu kolēģi diskutēja par iekļaujošas izglītības tendencēm Latvijā un Zemgales reģiona speciālās izglītības centru sadarbības iespējām.

Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra

metodiskais dienests