Karstā laikā jānodrošina droši darba apstākļi07.06.2011

Iestājoties vasarai un karstiem laika apstākļiem, Valsts darba inspekcija atgādina, ka darba devējam darba telpās ir jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats. Valsts Darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) aicina darba devējus karstā laikā rūpēties par veselībai nekaitīgu darba vidi, nodrošinot atbilstošu gaisa temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu un gaisa kustības ātrumu, atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama attiecīgā darba veikšanai. Darba inspekcija atgādina, ka saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā, nodrošinot viņu veselībai nekaitīgu darba vidi.

Visbiežāk par karstumu darba vietā sūdzas birojā strādājošie, kuriem darba devējs nav nodrošinājis atbilstošus darba apstākļus. Darba inspekcija, konstatējot normatīvajiem aktiem neatbilstošu gaisa temperatūru darba telpās, ir tiesīga izdot rīkojumu par pārkāpumu, lai darba devējs nodrošinātu atbilstošus darba apstākļus, piemēram, apgādātu darba kabinetu ar ventilatoru. Darba inspekcija uzsver, ka strādājot karstās darba telpās, nodarbinātie zaudē darba spējas, nespējot pilnvērtīgi veikt viņiem uzticētos darba pienākumus. Savukārt darba telpās, kurās tiek lietoti kondicionieri, svarīgi ir nepieļaut ilgstošu auksta gaisa plūsmu uz kādu noteiktu ķermeņa daļu, vai arī ļoti strauju organisma atdzišanu. Pretējā gadījumā darbiniekiem var rasties veselības traucējumi.

Darba devējiem ir jāveic īpaši pasākumi, lai samazinātu risku darbiniekiem, kuri vasaras periodā strādā atklātā saulē, piemēram, ceļu remontstrādniekiem, lauksaimniekiem, celtniekiem un citu profesiju pārstāvjiem. Piemēram, nodarbinātajiem var noteikt darba pārtraukumus karstākajā dienas laikā vai pārcelt darba stundas uz vēsāko diennakts laiku (rītos, vakaros). Iespēju robežās darba devējs nodrošina ar atbilstošām atpūtas telpām, kurās iespējams atvēsināties, kā arī sniedz iespēju nodarbinātajiem izmantot dušu un saņemt dzeramo ūdeni. Nodarbinātajiem jāstrādā darba apģērbā, kas ir gaišos toņos un izgatavots no dabīga auduma, piemēram, lina vai kokvilnas un jālieto galvassegas.

Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības atkarībā no fiziskās slodzes noteiktas Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Informāciju sagatavoja:

Aivis Vincevs,

Valsts darba inspekcijas sabiedrisko attiecību speciālists,

tālr.: 67021714, mob.t.: 25484797, e-pasts: aivis.vincevs@vdi.gov.lvwww.vdi.gov.lvwww.osha.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top