Jauns izaicinājums brīvprātīgā darba veicējiem, kuri vēlas kļūt par izlīguma starpniekiem Valsts probācijas dienestā!27.11.2019

Ja Tev ir vēlme pievienoties izlīguma starpnieku kopienai un apgūt jaunas prasmes sarunu vadīšanā starp cietušo un likumpārkāpēju, Valsts probācijas dienests (turpmāk – Dienests) aicina Tevi pieteikties mācībām, kuras tiks uzsāktas 2019.gada 17.decembrī. 

Būt par brīvprātīgo darba veicēju izlīguma procesā - tā ir iespēja līdzdarboties noziegumu mazināšanas prevencijā, jo ikviens noziedzīgs nodarījums nav tikai nodarījums pret konkrētu indivīdu, bet tas ietekmē arī sabiedrību kopumā. 

 Kas ir izlīguma process? 

Strukturēts sarunu process, kurā brīvprātīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs un, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu. 

Kas ir starpnieks? 

Starpnieks - Dienesta amatpersona vai sertificēts brīvprātīgā darba veicējs, kurš ir apmācīts sarunu vadīšanai starp cietušo un likumpārkāpēju. 

Kā notiks mācības? 

Mācības tiks organizētas vairākos posmos, apgūstot Dienesta starpnieka mācību programmu gan individuāli, gan darbojoties grupā. Semināros ir paredzēts izmantot interaktīvās mācību metodes, tostarp lomu spēles. 

Mācību teorētiskā daļa tiks organizēta nostiprinot iegūtās zināšanas ar praktisku darbu. Tiks organizēti pieci (1 diena + 2 dienas + 2 dienas) klātienes semināri. 

 Pēc sekmīgas teorētiskās mācību daļas apgūšanas ir jāpiedalās mācību praktiskajā daļā, organizējot un vadot ne mazāk kā trīs izlīguma procesus pieredzējuša starpnieka klātbūtnē. 

Sekmīgi apgūstot mācību teorētisko, praktisko daļu un nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, brīvprātīgā darba veicējs iegūst Dienesta starpnieka statusu uz diviem gadiem ar tiesībām patstāvīgi organizēt un vadīt izlīguma procesu Dienestā. 

Mācības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 346 “Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai”. 

 Kā pieteikties mācībām? 

Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 23.pantu par brīvprātīgā darba veicēju var būt persona, kura: 

  • ir izteikusi vēlēšanos būt par brīvprātīgā darba veicēju;  
  • ir sasniegusi 18 gadu vecumu un pār personu nav nodibināta aizgādnība;  
  •  prot valsts valodu;  
  •  nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir reabilitēta vai sodāmība ir noņemta (dzēsta). 

 Ja vēlies pieteikties, aizpildi pieteikuma anketu, kas atrodama Valsts probācijas dienesta mājas lapā https://www.vpd.gov.lv

Aizpildīto pieteikuma anketu un CV ar norādi Brīvprātīgais izlīguma starpnieks var sūtīt elektroniski zemgale@vpd.gov.lv, vai iesniegt personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus – Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona struktūrvienības Aizkraukles nodaļai, Gaismas iela 14, Aizkraukle, LV-5101. Brīvprātīgā darba veicēji – izlīguma starpnieka pretendenti tiks aicināti uz klātienes interviju.

Anketas un CV lūgums iesūtīt līdz 2019.gada 4.decembrim! 

back to top