Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/jauniesi_apgust_projektu_rakstisanu_no_idejas_lidz_realizacijai
Drukas datums: 03:38:52 19.01.2022

Jaunieši apgūst projektu rakstīšanu no idejas līdz realizācijai

22.11.2021

kjb_logo_1.jpglogo_jspa.jpgBiedrība "Kokneses jauniešu biedrība" īsteno projektu "ES savai NĀKOTNEI", kuru finansē Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursa "Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros. 

Projektā paredzētas 3 apjomīgi darbnīcu cikli "Atpakaļ PAGĀTNĒ", "Atpakaļ TAGADNĒ" un "Atpakaļ NĀKOTNĒ".

Otrais cikls "Atpakaļ TAGADNĒ" notika attālināti Zoom platformā oktobra brīvlaikā no 20. oktobra līdz 24.oktobrim 5 dienu garumā.

Pirmajā dienā, 20.oktobrī, nodarbību un projekta vadītāja Ieva Ūtēna iepazīstināja jauniešus ar projekta  uzbūvi un pamatelementiem, aicināja jauniešus izvēlēties savu projekta tēmu, izmantojot digitālo rīku Gathertown (Pasaules kafejnīca), sadalīja jauniešus komandās un sākās grupu darbs pie projektu pieteikumu izveides tiešsaistes platformā.

Otro dienu jaunieši iesāka ar iepriekšējās dienas darba izvērtējumu un turpināja komandas darbu pie projekta pieteikumu rakstīšanas. Visas dienas garumā jauniešiem palīdzēja nodarbību vadītāja Ieva Ūtēna un projekta koordiantore Māra Bitāne. Diena noslēdzās ar uzrakstīto projektu izvērtējumu – katrai komandai bija jāvērtē kādas citas komandas projekts.

22.-23. oktobrī daļu nodarbību vadīja Ilona Bičevska no biedrības "AVANTIS", informējot jauniešus par tādām tēmām kā  komunikācijas un prezentēšanas prasmes, sponsoru un finansējuma piesaiste,  projektu publicitātes prasības.  Jaunieši apguva sponsoru piesaistes prasmes – meklēja informāciju internetā par savu izvēlēto sponsoru,  veidoja prezentāciju sponsora uzrunāšanai, mācījās konkrēti nodefinēt nepieciešamību pēc finansējuma un prezentēt savu ideju publiski. Nodarbību vadītājas Ilona Bičevska un Ieva Ūtēna un projekta koordinatore Māra Bitāne no Kokneses jauniešu biedrības vērtēja jauniešu prezentācijas un uzdeva jautājumus  par plānotajiem jauniešu pasākumiem.

 Savukārt 24.oktobrī jauniešiem bija iespēja noklausīties SIA "Jinns" pieredzes stāstu,  kā hobiju pārvērst biznesā un kā dibināt uzņēmumu. SIA "Jinns" projektu vadītājs Renārs Lipenītis dalījās ar savu pieredzi finansējuma piesaistē, projektu pieteikumu rakstīšanā (pašvaldības biznesa ideju konkurss), demonstrēja uzņēmuma piedāvātās virtuālās tehnoloģijas un atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Pēc tam jaunieši noklausījās izaugsmes treneres un jauniešu akadēmijas "Pacelt pasauli" vadītājas Daces Briedes Zālītes stāstījumu par personības tipiem un tēmu "Nākotnes profesijas, kādām prasmēm man jāpiemīt". Tie, kuri bija aizpildījuši DISC testu, individuālās konsultācijās saņēma savas personības tipa raksturojumu kontekstā ar nākotnes profesijas izvēli.

 Lūk, ko par šīm darbnīcām stāsta paši jaunieši:

pr.jpg "Brīvlaiks ir īstais laiks, kad var paspēt izdarīt visu jau sen iecerēto un kārtīgi atpūsties. Bet mēs šajās brīvdienās aktīvi piedalījāmies darbnīcā "Atpakaļ TAGADNĒ", ko īstenoja Kokneses jauniešu biedrība no 20. līdz 24.oktobrim. Piecu dienu garumā mācījāmies saskatīt problēmas, diskutēt par tām, uzrakstīt un izplānot projektu, kā arī to prezentēt, piesaistīt sponsorus un uzklausīt kritiku.  

Pirmajā dienā mēs meklējām risinājumus aktuālām problēmām, iejūtoties pusaudža, vecāka, uzņēmēja un skolotāja lomās. Komandai jābūt vienotam mērķim un idejai, tāpēc pa komandām sadalījāmies paši. Bija iespējamas dažādas tēmas - prasmju pilnveide, talantu attīstīšana, jaunatnes politika, brīvprātīgais darbs, atbalsts, attiecības, speciālistu piesaiste, veselība, nodarbinātība, sporta pasākums.

Katrs bija izvēlējies sev piemērotāko tēmu, un tieši šeit sākās lielā ideju ģenerēšana. Soli pa solim katra komanda izveidoja veiksmīgi realizējamu projekta plānu un aizpildīja projekta pieteikumu, norādot projekta mērķauditoriju, mērķi, rezultātus, aktivitātes  utt.

Otrajā dienā mēs mācījāmies uzklausīt kritiku. Katra komanda bija aizpildījusi projekta pieteikuma veidlapu un tad deva to lasīt citai komandai.  Izlasījuši citu projektus, mēs kopīgi pārrunājām  plusus un mīnusus.  Lai gan kritiku ir grūti uzklausīt, tas tomēr noderēja un veicināja mūsu turpmāko darbību.

Trešajā dienā nodarbības vadīja Ilona Bičevska no biedrības "AVANTIS", stāstot un mācot visu par un ap idejām: Kas maksās par mūsu ideju un kāpēc? Idejas oriģinalitāte un īstenošanas veiksmes faktori. Mēs mācījāmies sadalīt pienākumus komandā un pamatot, kāpēc tieši mūsu projekts ir svarīgs sabiedrībai, kā arī iemācījāmies veidot sava plānotā  pasākuma  reklāmas un komunikācijas plānu.

Ceturtajā dienā piestrādājām pie savām spējām atrast un uzrunāt sponsorus. Tas nemaz nav viegli, tomēr bijām gatavi mēģināt! Atradām iespējamos sponsorus, noskaidrojām viņu vērtības un izveidojām prezentācijas, ar kuru uzrunāt konkrētu sponsoru sava projekta finansēšanai. 

Pēdējā dienā mēs atļāvāmies nedaudz pasapņot par mūsu nākotni. Sapnis nebija ne par nākotnes tehnoloģijām, ne par klimata pārmaiņām, tas bija par krūzi, ko turam rokās savā darbavietā. Una savu krūzi iztēlojās kā ūdens pudeli, uz kuras ir rakstīts "Dziļa ieelpa,  izelpa..." Tā būs ideāli piemērota ceļošanai un vienmēr atradīsies blakus. Elīzas krūze vēl nav atradusi sev mājvietu, bet tai ir rozā osiņa, un uz tās rakstīts: "Noslēpums: lai tiktu uz priekšu, ir jāsāk darīt!"

"...tieši tāpēc mēs nebaidāmies uzsākt kaut ko jaunu un vēl neredzētu," stāstīja vietējo jauniešu radītā uzņēmuma SIA "Jinns" projektu vadītājs Renārs Lipenītis. Sarunā mēs uzzinājām visu svarīgo - kā dibināt savu uzņēmumu, piesaistīt sponsorus un reklamēt savu produktu, bet galvenokārt uzzinājām, kā projekts var mainīt mūsu nākotni.

Projekta noslēdzošajā daļā mums katram bija konsultācija ar karjeras speciālistu, kurš pēc izpildītā testa rezultātiem sniedza dažādus padomus nākotnes profesijas izvēlē. Mums pat nebija nojausmas, ka pēc testa izpildīšanas var pateikt tik daudz par nākotni un karjeras iespējām.

 Nometne patiešām bija izdevusies, par to liecina ne tikai jauniegūtās zināšanas, bet arī jau gatavi projektiņi.”

Projekta "ES savai NĀKOTNEI" (nr. VP2021/1-100) mērķis ir veicināt 20 Kokneses novada jauniešu emocionālā intelekta attīstīšanos, pašvadītu mācīšanos, pilnveidojot karjeras izvēles prasmes, iepazīstot nākotnes nodarbinātības prasmes, veicinot personības pašizaugsmi, un motivāciju izvirzīt mērķus un tos sasniegt, mudinot iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

 Projekts “ES savai NĀKOTNEI” sastāv no trīs nodarbību cikliem "Atpakaļ PAGĀTNĒ", "Atpakaļ TAGADNĒ", "Atpakaļ NĀKOTNĒ". Katrs no cikliem paredz sava veida aktivitātes, sākot ar divu dienu nodarbībām par vecumposma īpatnībām, emocionālo intelektu, motivāciju, mērķu izvirzīšanu, tad piecu dienu nodarbības par projektu īstenošanu no idejas līdz realizācijai, medijpratības nozīmi un prasmēm, ciklu noslēdzot ar divu dienu aktivitātēm par nākotnes prasmēm, nodarbinātību, digitālo rīku izmantošanu.

 Uzzini vairāk par aktivitātēm jauniešiem Kokneses jauniešu biedrības Facebook lapā @YouthSocietyOfKoknese un Instagram @kjb_biedriba!

 Paula Užule,

Projekta komunikācijas speciāliste

Māra Bitāne,

Biedrība "Kokneses jauniešu biedrība"