Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Jaunbebru Kartupeļu dumpja atceres zīmē

17.09.2021

dsc00659.jpgJaunbebri Latvijas vēsturē īpaši ar to, ka devuši vienus no pirmajiem latviešu brīvestības cīnītājiem, kas 1841. gadā, Krievijas impērijas, vācu muižniecības un garīdzniecības izmocīti, apmaiņā pret pāriešanu pareizticībā uzdrīkstējās prasīt sev tiesības izceļot uz Krieviju un iegūt apsaimniekošanā tās auglīgo zemi, par ko saņem no pastāvošās varas pazemojumus un sodīšanu. Tā latviešu ilgstošajam naidam uz kakla kungiem tika pielikta uguns, un Jaunbebru muižas zemnieki, bruņojušies ar rungām un dakšām, kartupeļu rakšanas laikā sadūšojās aizstāvēties.

 Bebru pamatskolas skolēni labi zina Sarkanā šķūņa stāstu ar asiņainajām beigām. Tik bieži tur būts gan pārgājienos, gan mācību stundās. Vēstures skolotājas Ievas Puniņas mudināti, skolēni ir noklausījušies Edgara Bērziņa lekciju par zemnieku stāvokli 19. gadsimtā, par dzimtbūšanas atcelšanu, kas veicināja pirmos nemierus Vidzemē. Ar dažādu uzdevumu izpildi arī sociālo zinību stundās izzināti šie svarīgie dzimtā novada vēstures notikumi.

Skolēni iepazinuši Kartupeļu dumpja 180. gadadienai veltītās izstādes memoriālajā mājā "Galdiņi", proti, redzamākā dumpinieka Viļuma Preisa pēcteču – Leo un Ilzes Preisu – gleznas un novada vēstures materiālu ekspozīciju "Brīvība gadu tālēm pāri". Vairāk par fotogrāfijām un rakstiskiem materiāliem skolēnus uzrunāja reālas tā laika liecības: vējlukturis, cītara, sirpis, veļas vāle, bļoda, koka karotes, kartupeļu grozi. Visi priekšmeti nākuši no Jaunbebru dumpja vietai tuvākām mājām.

Arī Dzejas diena skolā tika veltīta vēsturiskajam notikumam.  13. septembrī sākās mākslas nedēļa, kurā katrai klasei bija dots uzdevums – radīt mandalas no dabas veltēm. Tika atrasti visdažādākie materiāli: puķes, ogas, zīles, čiekuri, kastaņi, rieksti, dārzeņi, lapas, pat akmeņi, jo no Jaunbebru pils un Sarkanā šķūņa pāri palikušas vien drupas. Dzeju un mandalu vieno tas, ka abās svarīgs ir ritms, noskaņa, vibrācija un zemteksts.

Mandalu veidošana palielināja izpratni par notikušo, palīdzēja izprast savu iekšējo pasauli un tās mijiedarbību ar ārējo pasauli.  Jaunrades darbos skolēni simboliski atveidoja neaizmirstamos notikumus. Mandalu centrā tika likti kartupeļi, saulespuķe – zemnieku brīvās dzīves simbols pirms kakla kungu uzrašanās, gada skaitlis 180. Vietu atrada zīmes, kas pauda drūmos notikumus senču dzīvēs, un zīmes, kas liecināja, ka smagos gadus nomainījuši labāki gadi un dzīve šodien. Visdažādākos laiku lokus, dzīves nevienādo ritumu vislabāk sazīmēt 5. klases kopdarbā. 3. klases mandala vietu atrada pie Bebru pagasta represēto iedzīvotāju pieminekļa, tādējādi pieminot katorgā uz Sibīriju kājām aizdzītos dumpīgos bebrēniešus. 6. un 8. klases skolēni strādāja grupās un katra klase radīja pa trim darbiem.

Prezentējot veikumu, veiksmīgi tika atrasta Latvijai un brīvībai veltīta dzeja. Starp izvēlētajiem autoriem bija Ojārs Vācietis, Anna Rancāne, Rainis, Imants Lasmanis, Gina Viegliņa, un mūsu novadniece Sarmīte Rode. 2. klase dzeju sasaistīja ar braši nodziedātu dziesmu un atklātu ķermeņa valodu. 6. klase nodemonstrēja, kā dzeja laiku laikos ir vienojusi tautu.

Dzejas dienas noslēgumā skolēni brīvi diskutēja, kas izdevās un kas vēl jāmācās. Neviens neliedza savu roku, lai sadotos, izveidojot apli un kopīgi norunājot Ojāra Vācieša atgādinājumu:

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti,

Vai celies debesīs vai jūras dzīlēs nirsti,

Vai draugu pulkā dali savu prieku

Vai viens pats satiecies ar pretinieku:

Tu esi LATVIJA!

Katra Latvijas vieta ir ar kaut ko ievērojama, unikāla. Bebru lepnums ir senču drosme un pārcilvēciskā izturība, uz kā būvēta Latvijas neatkarība. To nedrīkst aizmirst.  

Bebru pamatskolas informācija, Dz. Sniedzes un L. Šmites foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top