Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/jauna_aizkraukles_novada_pasvaldibu_vaditaji_pieprasa_autocela_p79_koknese_ergli_atjaunosanu
Drukas datums: 00:19:38 21.09.2020

Jaunā Aizkraukles novada pašvaldību vadītāji pieprasa autoceļa P79 “Koknese-Ērgļi” atjaunošanu 05.08.2020

Aizkraukles novada apvienojamās pašvaldības  - Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru - vienojušās par atbalstu  Kokneses novada domes iniciatīvai par Valsts reģionālā autoceļa P79 “Koknese – Ērgļi” atjaunošanu un kopīgā vēstule aicina to darīt steidzami. Minēto pašvaldību pārstāvji deleģējuši Kokneses novada domes priekšsēdētājam parakstīt vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai un Zemgales Plānošana reģionam, ar aicinājumu steidzami noteikt šo ceļa posmu kā prioritāri atjaunojamo Aizkraukles novadā.

Pašvaldību vadītāji vēstulē uzsver, ka pieejamā finansējuma izvērtēšanā un sadalīšanā jāņem vērā ceļa noslodze, ekonomiskā aktivitāte, ekonomiskais potenciāls un sabiedrības viedoklis.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris norāda, ka šis brīdis, kad vairākas, savā starpā par finansējumu konkurējošas pašvaldības, ir spējīgas vienoties, vērtējams kā vēsturisks. D.Vingris: “Esmu pateicīgs kolēģiem, kuri saklausīja mūsu argumentus par to, ka šajā situācijā ar šī ceļa posma remontdarbiem kavēties nedrīkst. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā ceļam pieguļošajās teritorijās ir attīstījušies virkne spēcīgu uzņēmumu, kuri ir piesaistījuši apjomīgus struktūrfondu līdzekļus un investējuši attīstībā, kā rezultātā strauji palielinājusies satiksmes intensitāte un smago transportlīdzekļu īpatsvars. Diemžēl prasībām neatbilstošais autoceļa stāvoklis apvienojumā ar aizvien pieaugošu satiksmes intensitāti, novedis pie situācijas, ka autoceļš strauji sabrūk.”

Autoceļa noslogotība tuvākajos gados tikai turpinās pieaugt. 2022.gadā “Latvijas valsts meži” plāno uzsākt kūdras ieguvi kūdras atradnē “Garais purvs” 128 ha platībā, kuram piekļuve tiks nodrošināta no autoceļa P79 Koknese – Ērgļi. Gadā ir plānots izvest 50 000 m3 kūdras. Viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem ir ekonomiski attīstīt spējīgas administratīvās teritorijas, kas uzlabotu valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju. Autoceļš P79 Koknese-Ērgļi ir nozīmīga satiksmes dzīsla vairāk nekā 20 Kokneses uzņēmumiem, kuri darbojas piena lopkopības, graudkopības, metālapstrādes, būvniecības, mežizstrādes u.c. jomās. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums sasniedz 14 miljonus eiro, nodrošinot 223 darba vietas.

Viens no novada lielākajiem uzņēmējiem, SIA “Bormaņi” vadītājs Jānis Miezītis, pauž neizpratni par procesu, kā valsts izvērtē prioritātes. J.Miezītis: “Esmu šeit dzimis, uzaudzis un dzīvojis visu savu mūžu. Šis ceļš nav atjaunots vismaz 30-40 gadus, tikai pielāpa bedres. Grūti iedomāties, vai Latvijā ir vēl kāda cita tāda vieta, kur ir tik intensīva satiksme, bet ceļš nav ticis atjaunots. Tiek atjaunoti ceļa posmi, piemēram, Latgalē, kur vispār nav ne mašīnu, ne cilvēku… Mums tikai sola un sola, pārcelti jau vismaz trīs apsolītie termiņi, tikmēr mēs ciešamies, un turpinām strādāt, ražot, maksāt nodokļus”.

Atgādinām, ka jūnijā cīņā par Kokneses infrastruktūras, tostarp P79 “Koknese-Ērgļi” atjaunošanu, apvienojās Kokneses novada uzņēmēji un lauksaimnieki.

 INFORMĀCIJAI

Autoceļam P79 “Koknese  - Ērgļi” jānodrošina:

  • Apdzīvoto vietu (Bebru pagasts (iedz.skaits 1077) un  Iršu pagasts (iedz. skaits 470)) sasniedzamība ar administratīvo centru (VPVKAC, ģimenes ārstu prakses, pasts, bankomāts, veikals, benzīntanks u.c)
  • Piekļuve vairāk kā 20 uzņēmumiem (t.sk. lauksaimniecības, metālapstrādes, mežizstrādes, kravu pārvadājumi u.c), kuri nodrošina 223 darbavietas.
  • Piekļuve saimniecībām, kuras katru dienu realizācijai nodod vairāk kā 63 tonnas svaigpiena un nodrošina barības piegādi un kūtsmēslu izvešanu vairāk kā 5 900 lopu lielam ganāmpulkam.
  • Piekļuve saimniecībām, kuras ik gadu izved vairāk kā 13 800 tonnas graudu.
  • Sabiedriskā transporta maršruti.
  • Skolēnu pārvadājumi uz izglītības iestādēm (pamatskola, vidusskola), mūzikas skolu, peldbaseinu.
  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana iestādēm (Iršu pagasta pārvalde, Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte",  Pērses sākumskola, veikals-kafejnīca "Zemītes").
  • Mežizstrādei.
  • Tūrismam un apskates vietām (valsts nozīmes  arhitektūra piemineklis “Vecbebru muižas kungu māja”, Safari parks "Zemitāni", Iršu Magazīna (Lielākā baltvācu kolonija), Bulandu pilskalns, zemnieku sēta "Nomaļi").

Iniciatīvu atbalsta Kokneses uzņēmēji: SIA "ZS Pilslejas", SIA "Vecsiljāņi", SIA "Pērles Būve", Kokneses ciemata J.Kirovāna zemnieku saimniecība "SIETIŅI", SIA „ZIEDI”, Bebru pagasta zemnieku saimniecība "ROSMES", SIA "ZEMITĀNI", SIA "Bormaņi", SIA "ROPLAINIS",  Iršu pagasta zemnieku saimniecība "ZEMĪTES", Bebru pagasta K.Karlsona zemnieku saimniecība "TĪRUMNIEKI", SIA "Vējkalni MIKI", Iršu pagasta zemnieku saimniecība “Pamati”, SIA "Pelava", IK WIL VAN HERK, Iršu pagasta zemnieku saimniecība "Pumpuri".