Īstenots VKKF projekts "Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana"22.05.2019

Šogad ieskaites klavierspēles specialitātē Kokneses mūzikas skolā notiek pacilātā gaisotnē, jo ieskaišu darbi jau tiek spēlēti uz jaunā Yamaha B3 pianīna, kas iegādāts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Jaunais pianīns ar savu skanējumu priecē gan klausītājus, gan jaunos mūziķus, un nenoliedzami, daudz interesantāk, patīkamāk un kvalitatīvāk apgūt instrumenta spēles prasmes ir uz jauna mūzikas instrumenta. Pianīns iegādāts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā Nr.2019-1-MDM-M02029  "Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".

Projekta kopējās izmaksas bija 5547,85 euro, t.sk., Kokneses novada domes finansējums bija 1047,85 euro un Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums bija 4500,00 euro. Projekts tika īstenots no 2019.gada 1.marta.

Sandija Svarupa,

Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top