Īstenots biedrības "Baltaine" projekts "Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē"19.06.2019

Biedrība "Baltaine" sadarbībā ar Kokneses novada domes Attīstības nodaļu īstenojusi projektu "Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē", kura ietvaros tika iegādāti mūzikas instrumenti (2 kokles, 2 akustiskās ģitāras,3 mandolīnas, dūdas, zvanga, bungas, akordeons), tautas tērpi, mēbeles, videokamera, projektors un ekrāns.

Projekta mērķis bija uzlabot biedrības "Baltaine" materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu plānotos pasākumus - tradicionālās kultūras ieražu iedzīvināšanu, vērtību nostiprināšanu, popularizēšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm.

Projekta laikā tika noorganizēti īpaši pasākumi, kuros tikāmies ar stāstnieci Anitu no Liepājas, iepazinām mūsu novadnieka Ernesta Skopāna kinooperatora daiļradi, bija 2 pasākumi, kuru tēma bija "Piemiņas lieta", tie bija radoši uzdevumi, dizaineres Gitas Tenisas vadībā. Radošajā mājā ir notikušas gandrīz 20 Atvērto durvju dienas, kad aicinām ciemos jebkuru interesentu, iepazīstinām ar biedrības "Baltaine" darbu un ir iespējams arī darboties radošajās darbnīcās. Rudens Saulgrieži, Veļu vakars, Bluķa vakars – tie ir tikai daži no mūsu tradicionālajiem gadskārtas svētkiem rudens laikā. Pasākumos iesaistīti vismaz 350 dalībnieku. Radošajā mājā audzis arī ekskursantu skaits, kas iegriežas pie mums kā tūrisma objektā. Bieži viesi tagad ir lietuvieši. Bet ir ciemojušies arī japāņi, francūži, vācieši un meksikāņi. Ekskursantu grupas ir visdažādākās, pavasarī pie mums ir daudz skolēnu grupu. Pēdējais projektā iecerētais pasākums bija Muzikantu saspēle "Spēlēsim Koknesē". Vienas dienas garumā pie mums radošajās meistarklasēs darbojās gan vijolnieki, gan ermoņiku spēlmaņi, gan mandolīnisti. Vakarpusē jau bija sagatavots koncerts. Tagad darbs turpinās ar vēl lielāku jaudu un iespējām.

Projekta izmaksas ir 6 883.62 eiro, tajā skaitā 6195.26 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un  688.36 eiro - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 20.06.2018. līdz 20.06.2019.

Projekts Nr.18-04-AL08-A019.2201-000020 "Latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas Koknesē" tika īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2015.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Par ELFLA: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 Informāciju sagatavoja:

Inguna Žogota, 

Biedrības "Baltaine" priekšsēdētāja

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top