Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/informativs_seminars_plavinu_novada_jaunakais_par_es_atbalstu_meza_un_aizauguso_zemju_ipasniekiem
Drukas datums: 19:00:06 23.01.2021

Informatīvs seminārs Pļaviņu novadā - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

25.09.2017

Datums: 5. oktobris, 2017. Vieta: Vietalvas pagastmāja. PROGRAMMA

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana: 

• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai; 

• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai; 

•jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nomaiņai. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. 

• Lauksaimniecībā neizmantota zeme 

• Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrs, ieguvumi no ĢIS tiešsaistē 

• Informācija par Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu, procesa ietekme uz meža apsaimniekošanu 

• Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā

Programma

Kontaktinformācija: 

Jekaterīna Blaua tel. 26534704, e-pasts: jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv