Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/informacija_skoleniem_kas_2020_21_m_g_velas_uzsakt_macibas_ilmara_gaisa_kokneses_vidusskolas_10_klase
Drukas datums: 09:08:15 08.08.2020

Informācija skolēniem, kas 2020./21.m.g. vēlas uzsākt mācības Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10.klasē18.05.2020

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt skolēnam apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No š.g. 1.septembra, uzsākot mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības tiks organizētas. Skolēni varēs vairāk mācīties to, kas atbilst viņu nākotnes mērķiem. 12. klasē varēs veltīt vairāk laika mācību priekšmetiem, kurus skolēns izvēlēsies mācīties padziļināti, ka arī apgūt kādu specializēto kursu. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Mācību saturs izveidots trīs līmeņos.

Vispārīgā līmeņa pamatkursi ir pietiekama izvēle vispusīgai izglītībai ikdienā. Optimālā līmeņa pamatkursu apguve svarīga jomās, kuras būs nepieciešamas tālākām studijām augstskolā. Augstākā līmeņa padziļinātie kursi būs svarīgi jomās, ar kurām visciešāk saistītas nākotnes ieceres un kurās skolēns gribēs specializēties. Optimālā līmeņa pamatkursi apzīmēti ar romiešu ciparu I, augstākā līmeņa padziļinātie kursi - ar romiešu ciparu II. Vispārīgā līmeņa pamatkursu un specializēto kursu nosaukumos nav pievienots indekss.Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam:

1) jāapgūst visas mācību jomas;

2) jāapgūst 3 padziļinātie kursi;

3) jāizstrādā un jāaizstāv pētniecības darbs, saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem;

4) jānokārto valsts pārbaudes darbi:

latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

angļu valodā (vismaz optimālajā līmenī);

matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

*Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā un augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

Skola ir radusi iespēju iedalīt divas papildus stundas Latviešu valodas I, Angļu valodas I (B2) un Matemātikas I apguvei optimālajā līmenī, lai skolēni spētu sekmīgi sagatavoties obligātajiem eksāmeniem.

2020./2021. m.g. skola piedāvā divas mācību programmas.

1. Valodas un sociālās zinātnes - skolēniem, kuri vēlas studēt politoloģiju, jurisprudenci, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, kurus interesē žurnālistika, tulkošana, pedagoģija, darbs ar cilvēkiem, kā arī profesionālā darbība tiesībsargājošā jomā.

Par eksāmeniem, apgūstot programmu Valodas un sociālās zinātnes.

1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā I optimālajā līmenī, pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). Kopā 3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Angļu valodā I (B2) optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Sociālajās zinībās II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Sociālajās zinībās II. Kopā 4 eksāmeni.

 2. Dabaszinātnes - skolēniem, kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, farmācijā, uzturzinātnē, veterinārijā, kā arī darbs ar cilvēkiem, darbs drošības un glābšanas dienestos, sabiedrības veselība.

Par eksāmeniem, apgūstot programmu Dabaszinātnes.

1.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenu Matemātikā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Latviešu valodā un literatūrā II un Angļu valodā II (C1). Kopā 3 eksāmeni.

2.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Ķīmijā II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I un Latviešu valodā I optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī - Angļu valodā II (C1) un Bioloģijā II. Kopā 4 eksāmeni.

3.variants) Ja pēc 11.klases skolēns kārto eksāmenus Matemātikā I, Latviešu valodā I optimālajā līmenī un Angļu valodā I (B2) optimālajā līmenī, tad pēc 12.klases jākārto 2 eksāmeni augstākajā līmenī Bioloģijā II un Ķīmijā II. Kopā 5 eksāmeni.