Informācija par uzstādītajām ceļa zīmēm28.02.2019

Lai novērstu ceļa seguma bojāšanu mainīgajos laika apstākļos, uzstādītas aizlieguma ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 4 t”  uz sekojošiem Kokneses pagasta autoceļiem:

  • a.c. Spīdolas –Ūsiņi;
  • a.c. Bormaņi-Upeslīči;
  • a.c. Līdums-Auliciems;
  • a.c. Vecā šoseja-Kaplava;
  • a.c. Bilstiņi-Atradze;
  • a.c. Bidēgi-Bilstiņi;
  • a.c. Kaplava-Gailīši;
  • Dzeņu iela.

Ja nepieciešams masas ierobežojumu zonā pārvadāt kravas vai iebraukt ar tehniku, kas pārsniedz norādīto masu, lūdzam sazināties ar Kokneses pagasta Komunālo nodaļu: tālr. 29421728 un 26484295, vai Kokneses pašvaldības policiju: tālr. 28653455 un 27016044.

Kokneses novada domes 

Komunālās nodaļas informācija

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top