faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Ikgadējā uzņēmēju tikšanās Kokneses tūrisma informācijas centrā10.01.2019

Kokneses novada tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa 9. janvārī  tūrisma informācijas centrā pulcēja tūrisma jomas uzņēmējus,  novada domes pārstāvjus, sadarbības partnerus uz ikgadējo gada sākuma tikšanos, lai izvērtētu pagājušā gadā paveikto un pārrunātu 2019. gada aktualitātes.

Uz raženu, notikumiem bagātu gadu atskatījās tūrisma informācijas centra darbinieces.  2018. gadā liela rosība norisinājās divos lielos projektos – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (AttractiveFORyou)  un projekta HANSA jeb  "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (Nr.CB110) ietvaros. Visa gada garumā notika projekta partneru tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni, mediju vizītes, Kokneses pašdarbības kolektīvu un tūrisma informācijas centra līdzdalība ar informatīvajiem stendiem partneru pilsētu lielākajos svētkos. Kā pozitīvs ieguvums projektu realizācijas laika publicitātei, ir tūristu no Lietuvas un Igaunijas piesaiste. Ar projektu atbalstu uzņēmējiem un interesentiem bija iespēja piedalīties lekcijās par tūrisma attīstības tendencēm un iespējām, uzzināt jaunu informāciju par senās Hanzas pilsētas Kokneses vēsturi. Projektu ieguvumi ir arī izveidotie vienotie tūrisma maršruti, kas balstīti uz aktīvā tūrisma un kulinārijas tūrisma piedāvājumiem, tūrisma profesionāļiem bija iespēja iepazīt labās prakses piemērus, ir izveidotas aizraujošas virtuālās tūres. Ar projektu atbalstu Koknese tika pārstāvēta trīs starptautiskajās izstādēs Viļņā, Tallinā un Rīgā.

Līdzās aktīvai rosībai projektos, Kokneses tūrisma informācijas centrā 2018. gadā bija iespēja aplūkot septiņas daudzveidīgas izstādes, piedzīvot divu grāmatu atvēršanas svētkus, Likteņdārza monētas atvēršanas svētkus, piedalīties projekta "Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros organizētajās lekcijās. Tikšanās ar lasītājiem un klausītājiem tūrisma informācijas centrā organizēja radošā apvienība „Mazā taka”. Tūrisma informācijas centra telpas par mājvietu pasākumiem izvēlas arī Kokneses bibliotēka, organizējot skaļās lasīšanas konkursu un svinot savu 95 gadu jubileju. Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi pieskandina tūrisma informācijas centra telpas ar burvīgām mūzikas skaņām. Kā mājvietu tikšanās reizēm un pasākumiem tūrisma informācijas centra telpas izmanto vietējie uzņēmēji.

Pagājušajā gadā tūrisma informācijas centrs sadarbojās ar vietējiem uzņēmējiem, tika organizēta pieredzes apmaiņas ekskursija uz Raunu, bija kopēja dalība uzņēmēju dienās Aizkrauklē, saimniecību apmeklējumi un daudzi uzņēmēji atbalstīja pasākumu un gadatirgu norisi. Šogad Koknesē viesojās arī partnerpilsētas Vitingenas delegācija, par jaunumiem tūrisma jomā varēja dzirdēt Latvijas radio un redzēt ReTV pārraidē. Sama modināšanas svētki parkā ar aktīvu projekta partneru līdzdalību, rudens velobrauciens, ziemassvētku tirdziņš tūrisma informācijas centrā ne vienam vien koknesietim un Kokneses apmeklētājam pieder pie pagājuša gada atmiņu spožākajiem mirkļiem.

Kokneses viduslaiku pilsdrupās notikusi aktīva rosība. Neskaitāmu „Rūgts” saucienu un kāzu ceremoniju vietā rosījās celtnieki. Ir nostiprināts pilsdrupu sienas, izveidots moku kambaris un atjaunota kādreizējā akas vieta, priekšpilī  ir tapusi norobežojoša koka sēta. Skaistie rudens zelta skati piesaistīja daudzus apmeklētājus.

Tūrisma informācijas centrā un Kokneses viduslaiku pilsdrupās tūristiem tika piedāvāts daudzveidīgs jaunu suvenīru un vietējo ražotāju izstrādājumu klāsts. Tūristu piesaistei, Rīga –Daugavpils ceļā malā uzstādīts reklāmas plakāts, kas popularizē Kokneses piederību Hanzas savienībai un aicina viesoties Koknesē.

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās starptautiskajai „Balttour 2019” izstādei, kas norisināsies no 1.-3. februārim Rīgā. Uz to līdzi tiks ņemti tūrisma informācijas centra jaunumi: virtuālās brilles, sagatavotā spēle „Koknese- senā Hanzas pilsēta”, domino ar Koknesē tapušu produkciju attēliem un  liela foto puzle ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām.

Uzstāšanās noslēgumā, tikšanās dalībnieki tika informēti par lielākajiem šī gada pasākumiem tūrisma jomā Koknesē: 18.maijā notiks tūrisma sezonas atklāšana ar tradicionālajiem Sama modināšanas svētkiem, kas šoreiz notiks reizē ar amatierteātru saietu „Pērses krastos” un kad tiks atvērts parka jaunums- Pērses ūdenskrituma imitācija, 5. un 6. jūlijā notiks Kokneses novada svētki, 14.septembrī būs iespēja piedalīties Rudens velobraucienā.

Uzstāšanās noslēgumā, tūrisma informācijas centra darbinieces pateicās aktīviem uzņēmējiem, kas atbalsta tūrisma informācijas centra pasākumus.

Tikšanās tālākajā gaitā, nodibinājuma „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa informēja par paveikto Likteņdārzā 2018.gadā, par jaunumiem un plānotajiem darbiem Likteņdārzā šajā gadā, par veidojamo daudzfunkcionālā ēku un Lielā kalna nākotnes vīziju.

Biedrības „Pērses krasts” valdes locekle Ita Lejiņa klātesošos iepazīstināja ar īstenojamo projektu un  veikto izpētes darbu "Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturiskā izpēte 20. gadsimta pirmajā pusē" un vēsturiskā maketa un interaktīva informācijas stenda "Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi" izgatavošanu (stends pašreiz aplūkojams Kokneses tūrisma informācijas centrā) un biedrības nākotnes iecerēm, kā arī „Pērseju” aktuālo  piedāvājumu tūristiem.

Tikšanās noslēgumā, pagājušā gada norises un šī gada aktualitātes un priekšlikumus sadarbības uzlabošanai  izteica tikšanās dalībnieki. Paldies visiem, kas aktīvi iesaistās Kokneses novada popularizēšanā un tūrisma pakalpojumu sniegšanā! Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 2019. gads! 

Lauma Āre,

Tūrisma informācijas konsultante

Foto: Santa Midere

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top