Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Iekļaujošā izglītība Latvijā un pasaulē

25.10.2021

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpg“Nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju”1

Latvijas izglītības noteiktās vadlīnijas akcentē iekļaujošās izglītības nozīme, tāpēc  Erasmus+2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” ietvaros, Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Sandra Riekstiņa no 2021.gada 4. līdz 10. oktobrim piedalījās kursos “Iekļaušanas metodes mācību klasē”, kas norisinājās Spānijā, Valensijas pilsētā. Kursu mērķis bija iegūt jaunas zināšanas par metodēm, kas sekmētu mācību vielas apgūšanu un efektīvāk iesaistītu skolēnus ar speciālām vajadzībām vai mācību traucējumiem kopējā darbā. Dalībnieki iepazinās ar dažādām pieejām, kā šiem skolēniem palīdzēt justies pieņemtiem, kā  līdzvērtīgai sabiedrības daļai, kā arī apmācāmie pieņemtu to, ka ne visi ir vienādi, bet katrs ir unikāls ar savām stiprajām un vājajām pusēm. Kursu laikā bija iespēja apzināties, cik svarīga ir iekļaujošā izglītība arī apdāvinātiem skolēniem, lai attīstītu viņu potenciālu.

Kursos piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Rumānijas, un Bulgārijas, nodarbības vadīja zinoša lektore ar bagātīgu pieredzi iekļaujošo metožu pielietošanā speciālajā izglītībā. Grupu darbos un diskusijās apmainījāmies ar viedokļiem un analizējām dažādas situācijas, kā darba vidē iespējams strādāt, izmantojot iekļaujošo izglītību. Izmēģinājām aktivitātes, kas noderēs skolas ikdienā, strādājot ar bērniem un atvieglojot gan mūsu darbu klasē, gan radītu pozitīvu gaisotni bērniem ar dažādām uztveres spējām un intelekta līmeņiem. Mobilitātes laikā apmeklējām speciālās izglītības centru (Centro de Educaciōn Especial Francisco Esteve), kurā mācās skolēni ar  smagiem kustību traucējumi un ikdienā liela nozīme tiek piešķirta fiziskās aktivitātēm, fizioterapijas nodarbībām, kā arī praktisku iemaņu apgūšanai. Viena no centra nodaļām funkcionē līdzīgi kā dienas centrs, kur skolēni pēc 18 gadiem var uzturēties, piedalīties dažādās aktivitātēs un meistarklasēs, kā arī sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem nopelnīt algu, izdarot attiecīgos darbus. Tādā veidā arī šī sabiedrības daļā var justies pilnvērtīgāka, patstāvīgāka un daļēji iekļauta sabiedrībā pieņemtās normās, šajā gadījumā būt nodarbinātiem un pelnīt sev iztiku.

Mobilitātes noslēgumā pārrunājām kursā iegūtās zināšanas un pieredzi, dalījāmies pārdomās un apmainījāmies ar kontaktiem, lai turpināt sadarbību nākotnē un iepazīstinātu ar iekļaujosās izglītības pielietošanu. Organizatori bija sagatavojuši lielisku pārsteigumu – spāņu nacionālā ēdiena paeljas (paella) gatavošanas meistarklasi, kurā dalībnieki aktīvi iesaistījās un, protams, arī varēja baudīt pagatavoto ēdienu.  

Paralēli mācībām apskatījām Valensijas vecpilsētu siltajos vakaros, kad pilsētnieki un tās viesi iet baudīt vakariņas un dzīvīgās ielas, Zinātnes un mākslas pilsētu ar parku, kurš izveidots Turijas upes gultnē, un brīvdienās piepildās ar cilvēku pūļiem, kas mīl nesteidzīgi atpūsties pie dabas. Pēcpusdienās paguvām aizbraukt uz smilšaino jūras piekrasti, kā arī apmeklējām Dzīvnieku parku un Valensijas okeanāriju, kas bija aizraujošs piedzīvojums sauszemes un jūras pasaulē.

Paldies Kokneses pamatskolas – attīstības centram, kas turpina realizēt Erasmus+ mobilitātes braucienus, lai pilnveidotu mūsdienīga skolotāja personību, darba kvalitāti un profesionālu pieeju izglītības procesa organizēšanā bērniem ar speciālām vajadzībā.

 

Elīna Māliņa,

 Sandra Riekstiņa

Erasmus+ projekta dalībnieces

 

1 https://www.skola2030.lv/lv/is...

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top