Iegādāti jauni sporta kameru komplekti zivju resursu aizsardzībai13.06.2020

Kokneses novada dome iegādājusies divus sporta kameru komplektus Reveal D3, projekta "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā" ietvaros, kas īstenots 2020.gada 1.kārtas Zivju fonda pasākumā "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Ar projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma palīdzību Kokneses novadā tiks risinātas pašvaldības teritorijā esošo ūdenstilpņu un tai pieguļošo teritoriju apsaimniekošanas problēmas, kā arī uzlaboti makšķernieku kontroles mehānismi, lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1510,00 euro, tajā skaitā Valsts Zivju fonda finansējums 1200,00 euro un Kokneses novada domes līdzfinansējums 310,08 euro apmērā.

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top