Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/gribam_iet_uz_skolu
Drukas datums: 08:24:50 10.07.2020

Gribam iet uz skolu!03.04.2020

Noslēgumam tuvojas otrā nedēļa, kad skolēni visā Latvijā mācās attālināti.

"Sākam pierast pie jaunā darba ritma, visās novada izglītības iestādēs attālinātais mācību process norit veiksmīgi. Skolēns, skolotājs un vecāki – trīs savstarpēji saistīti posmi, lai mācību darbs virzītos uz priekšu. Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot attālinātas mācības, tās var būt tikpat efektīvas kā klātienes mācības – skolēni var mācīties bez ierastās skolas kņadas, sev pieņemamā ātrumā, vairāk vingrināties individuāli, iedziļināties jautājumos, kas katru interesē. Tomēr tas nevar būt pārāk ilgstoši, bet šobrīd jau ir prognozējams, ka skolēni šajā mācību gadā skolā vairs neatgriezīsies. Šī ārkārtas situācija pierāda, cik ļoti esam atkarīgi no modernajām tehnoloģijām un lieliski atklāj katra skolotāja radošo potenciālu un vecāku attieksmi," teic Kokneses novada izglītības darba speciāliste Inese Saulīte.

Šajā laikā vecāki arvien vairāk novērtē skolotāja profesiju. No vairākiem vecākiem nācies dzirdēt, ka būt skolotāja lomā sākumskolas bērnam ir milzīgs pacietības pārbaudījums. Bet viena no jaukākajām atklāsmēm – pirmo reizi dzīvē bērni ļoti vēlas iet uz skolu! Ne tikai satikt draugus un klasesbiedrus, bet arī skolotājus un pats galvenais – būt savā klasē un mācīties.

Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa apkopoja informāciju par attālinātā mācību procesa norisi novada izglītības iestādēs.

Mācību stunda mums visiem

 "Strādājam ārkārtas apstākļos, kuros vissvarīgākā prioritāte ir mūsu bērnu veselība. Šajā situācijā atzinīgi vērtēju skolotāju radošumu, skolēnu centību un vecāku atsaucību. Līdz šim neko tādu neesam pieredzējuši, tāpēc šodiena mums visiem ir kā mācību stunda," atzīst Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs.

Pirms attālinātā mācību procesa uzsākšanas  tika apzinātas skolēnu iespējas mācīties attālināti. Tiem skolēniem, kuriem mājās nebija ne datora, ne interneta, vai arī bija dators, taču bez interneta pieslēguma, skolotāji sagatavoja darba mapes ar mācību materiālu, pēc kurām ieradās vecāki. Iestāde mācību dienās ir atvērta no pulksten 8 līdz 18, šajā laikā vecāki var saņemt arī bērniem nepieciešamās mācību grāmatas.

"Darba mapes bija veids, kā izlīdzēties, ja nav citu iespēju. Marta nogalē saņēmām 30 "Lenovo" planšetes un 16 viedtālruņus. Planšetes jau ir izsniegtas skolēnu vecākiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai uz ārkārtas situācijas laiku. Attiecībā uz mācību darbu neko revolucionāru neesam uzsākuši, strādājam ar tām platformām, kas skolēniem labi pazīstamas – visvairāk izmantojam e-klasi un uzdevumiem.lv, bet vecākajās klasēs vēl citas," stāsta direktors.

1.klases skolotāja Anita Ločmele sirsnīgus vārdus velta saviem pirmklasniekiem: "Manā klasē mācās ļoti apzinīgi bērni. Viņi ne tikai laicīgi atsūta izpildītos mājasdarbus, es saņemu arī fotogrāfijas, kurās redzams, kā viņi kopā ar vecākiem pavada brīvo laiku: skalda malku, brauc ar velosipēdiem. Manuprāt, tieši tagad ar vecākiem mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, un tieši tagad vecāki saviem bērniem velta vislielāko uzmanību."

Skolotājas Anitas Ločmeles kolēģe, arī 1. klases audzinātāja, stāsta, ka šajā laikā viņas pirmklasnieki patstāvīgi apguvuši māku atvērt e-klasi un nosūtīt izpildīt darbiņus.

Nebaidās mēģināt un tic, ka izdosies

"Ir tāds teiciens – ir divu veidu cilvēki – vieni teiks, ka Jūs pasaulē neko nevarat mainīt un ietekmēt un viņi baidās to mēģināt, bet otrie baidās, ka tas izdosies! Es teiktu, ka mūsu kolektīvs ir trešais tips - tie, kuri nebaidās mēģināt un tic, ka izdosies. Jau no brīža, kad visā valstī izsludināja ārkārtas situāciju, sapratām, ka mums vajadzēs ātri pielāgoties un pārorganizēt mācības," tā 25. martā ekspresintervijā #MāciesMājasdienasgrāmata teic Kokneses pamatskolas – attīstības centra direktore Anita Ščerbinska.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir speciālā izglītības iestāde, kura nodrošina internāta pakalpojumu. Līdz šim lielākā daļa bērnu dzīvoja skolas internātā. Bet, līdz ar attālināto mācību ieviešanu, pilnīgi visi bērni dzīvo savās mājās. "Mēs esam apzinājuši katra individuālo situāciju. Sazinājāmies gan ar izglītojamo vecākiem, gan pilsētu sociālajiem dienestiem. Esam pārliecinājušies, ka ar skolēniem mājās viss ir kārtībā," informē direktore.

Mācības skolēniem ar mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem tiek organizētas atbilstoši mācību stundu sarakstam. Skolotāji, izmantojot skolvadības sistēmu e-klase, nosūta skolēnam veicamos uzdevumus, savukārt, skolēni mācās pēc izstrādāta nodarbību saraksta un saņem mācību uzdevumus un materiālus e – klases sistēmā.

"Lielākajai daļai izglītojamo izveidojām "Smart box" kastes ar metodisko mācību materiālu komplektiem, lai šajā attālinātajā mācību procesā ar vecāku atbalstu viņi turpinātu mācīties un papildinātu esošās zināšanas. Pie katra aizceļoja arī kāds pūkains draugs, ko samīļot. To visu skolas darbinieki nogādāja audzēkņiem. 27. martā tās saņēmām atpakaļ un izsniedzām izglītojamajiem otrās attālinātās mācību nedēļas "Smart box" kastes un mācību materiālu mapes. Skolēni uzdotos darbus veikuši rūpīgi, atbilstīgi savām spējām. Tie audzēkņi, kuri spēj paši izpildīt uzdoto, strādā e-klasē. Priecājamies, ka esam saņēmuši pirmās attālinātās mācību procesa nedēļas atgriezenisko saiti - iesūtīti radošie darbi, video materiāli,  prezentācijas par to, kā viņiem ir veicies, ko ir iemācījušies, kas izdevies, kas jāatkārto, jāpajautā. Mūsu darbā ļoti svarīga ir sadarbība ar vecākiem, ar ko skolotāji vairāk sazinās tieši. Mēs esam gandarīti par kopā paveikto pirmajā nedēļā attālinātā mācību procesā. Pateicamies vecākiem par pacietību un līdzdarbošanos ar saviem bērniem un veiksmīgu sadarbību ar pedagogiem," teic izglītības iestādes direktore.

 Laiks bērniem un vecākiem

Kokneses pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Gundega" šobrīd atvērtas divas dežūrgrupas: grupiņa "Pelīte" vismazākajiem bērniem un grupiņa "Vāverīte" piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem. Obligātā pirmsskolas apmācība iestādē tiek nodrošināta ar e-klases palīdzību. PII "Gundega" vadītāja Rita Gabaliņa teic, ka e-klase kvalitatīvam mācību darbam izveidota viņas darbu gaitu sākumā jau pirms vairākiem gadiem. "Ļoti priecājamies par bērnu vecākiem, kuri ir ļoti atsaucīgi un apzinīgi, seko līdzi mācību procesa norisei, nosūta skolotājām izpildītos uzdevumus. Lai darbs šajā ārkārtas situācijā noritētu veiksmīgi, liels paldies maniem vietniekiem un visiem kolēģiem. Dīkstāves nav, katrs veic savus pienākumus. Šis ir laiks, ko bērniem un vecākiem pilnvērtīgi pavadīt kopā," teic iestādes vadītāja.

 Skolēniem ir vajadzīga savstarpēja saskarsme

Pavasara brīvdienās Bebru pamatskolas skolotāji cītīgi strādāja, lai sagatavotos attālinātajam mācību procesam, kā arī tika noskaidrots, vai skolēniem ir viedierīces attālinātā mācību darba uzsākšanai. Bebru pamatskolas direktore Lidija Degtjareva stāsta, ka pieciem skolēniem ir izsniegti skolai piederoši datori, tādējādi nodrošinot iespēju pilnvērtīgi strādāt. "Attālinātais mācību darbs mūsu skolā norit pozitīvā un darbīgā gaisotnē. Katru dienu skolēni laicīgi saņem mājasdarbus e-klasē pēc ierastā stundu saraksta, tāpēc  var patstāvīgi plānot savu dienas režīmu. Izpildītie darbi skolotājiem tiek sūtīti dažādi: e-klases e-pastā, lietotnē WhatsApp, arī īsziņu veidā uz skolotāju tālruņiem. Ar skolotājiem skolēni var sazināties gan paredzēto stundu laikā, gan arī vēlāk dienas gaitā. Skolotājiem šajā laikā ir papildu slodze, bet visi savu darbu veic ar lielu atdevi, tāpēc ir ļoti svarīgi saņemt atgriezenisko saiti no skolēniem un vecākiem. Kopā ar kolēģiem esam pārliecināti, ka šādā situācijā tomēr ilgstoši nevar strādāt, skolēniem ir vajadzīga savstarpēja saskarsme gan ar skolotājiem, gan klasesbiedriem," teic direktore. 

Pagājušās nedēļas beigās skolēni aizpildīja skolas vadības elektroniski sagatavotu anketu par attālinātā mācību procesa norisi. Aptaujas rezultāti liecina, ka kvalitatīvs internets ir pieejams 70% skolēnu. Savukārt 51% aptaujas dalībnieku atzīst, ka ir saprotama attālinātā mācību procesa kārtība, 41% - saprotams daļēji. Uz jautājumu, vai ir saprotama uzdoto uzdevumu izpildes gaita, 48% skolēnu sniedz apstiprinošu atbildi, 49% atbild, ka saprot daļēji. Tāpat veiktā aptauja liecina, ka no 3 līdz 4 stundām mācību darbam velta 25% skolēnu, pārējie uzdoto izpilda 2-3 stundu ilgumā un vēl mazākā laika posmā. Jautājumā: “Vai ir vajadzīga sadarbība ar skolotājiem, lai saņemtu konsultācijas?” – 66% skolēni atbild, ka reti, bet 11% izglītojamo tās ir nepieciešamas. Aptaujā skolēni norāda, ka visvairāk (86%) saziņai ar skolotāju izmanto e-klases pastu, bet tiek izmantota arī lietotne WhatsApp (45%) un tālrunis (33%). Atbildes atklāj, ka 44% skolēnu doto uzdevumu veikšanai lūdz vecāku palīdzību, kā arī gandrīz tikpat daudz (42%) to dara tikai dažreiz. Sadarbību ar klases audzinātāju kā ļoti labu vērtē 33% skolēnu, bet 44% kā labu.

"Mācību darbs no skolotājiem šajā ārkārtas situācijas laikā prasa milzīgu spēku un enerģiju. Arī radošie resursi var izsīkt, kas nozīmē, ka ilgstoši šādā režīmā gan skolotājiem, gan skolēniem būs grūti darboties," uzskata skolas direktore.

 PII "Bitīte" pietrūkst bērnu čalu

Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" šobrīd ir neierasti kluss, jo  darbojas tikai viena dežūrgrupa, kuru apmeklē vien daži bērni.

Uzņemot bērnus, tiek ievēroti noteiktie drošības pasākumi. Nedēļas sākumā vecāki iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav bijuši kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

PII "Bitīte" vadītāja Justīne Miezīte stāsta, ka piecgadīgie un sešgadīgie bērni, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar vecākiem, attālināti apgūst obligāto pirmsskolas apmācību. Skolotājas, pamatojoties uz sastādīto nodarbību plānu, uz vecāku e-pastiem katru dienu nosūta uzdevumus, savukārt vecāki izpildītos mājasdarbus nosūta uz skolotāju norādītajiem e-pastiem vai lietotnē WhatsApp. Tāpat šajā laikā skolotājas strādā pie jaunu metodisko materiālu sagatavošanas. Bērni, kas apmeklē dežūrgrupu, uzdevumus izpilda "dārziņā". "Esam jau noilgojušies pēc savām mazajām "bitītēm". Tomēr saprotam, ka tik drīz klātienē vēl nesatiksimies," kolektīva kopējo noskaņu raksturo Justīne Miezīte.

 Esam kļuvuši saliedētāki

Pērses sākumskolas direktora p.i. Santa Kalniņa atzīst, ka ir veiksmīgi izdevies noorganizēt attālināto mācību darbu, pateicoties ļoti labai vecāku atsaucībai. Pirms attālinātā mācību procesa uzsākšanas vecāku aptaujā tika noskaidrots par viedierīču esamību un interneta pieslēgumu. Aptaujas rezultāti atklāja, ka ar visiem vecākiem iespējams sazināties ar epastu vai lietotni WhatsApp. 

Santa Kalniņa stāsta par paveikto pašreizējā darba režīmā: "Veidojam darbu mapes. Vecāki, arī tie, kuri bērni mācās pirmsskolas grupā un apgūst obligāto pirmsskolas apmācību, šajā pirmdienā ieradās pēc jaunām mapēm un atdeva iepriekšējā nedēļā pildītos darbus. Skolēniem, kuri dzīvo tālāk, darba mapes nogādāju pati. Lepojos ar mūsu skolas skolotājiem, kuri šajā laikā ļoti pašaizliedzīgi un radoši darbojas, izmanto dažādas tiešsaistes platformas. Jau ir notikušas vairākas attālinātās tiešsaistes mācību stundas. Piemēram, mūzikas skolotāja meklē vietnes, kur skolēniem klausīties mūzikas skaņdarbu ierakstus, bet skolas deju kolektīva "Kustība" vadītāja ir uzdevusi skolēniem sagatavot priekšnesumu "Popielai", kas notiks, kad atsāksies klātienes mācības. E-klasē ir ievietots katrai klasei sagatavotais mācību plāns visai nedēļai, līdz ar to vecāki var sekot līdzi katras dienas norisei un vajadzības gadījumā sazināties ar skolotājiem. Šis laiks māca bērniem pareizi saplānot savu laiku. To atgādinu arī savai audzināmajai 5. klasei – vispirms izdarīt skolas uzdotos uzdevumus, tad veltīt laiku citām aktivitātēm. Pašreizējā situācijā skolēni sāk novērtēt, ka mācības klātienē viņiem tomēr patīk labāk, jo var komunicēt ar klasesbiedriem. "Kad būs jādodas uz skolu?" – šo jautājumu skolēni neklātienē uzdod ļoti bieži, jo ir noilgojušies pēc skolas dzīves un ārpusstundu pasākumiem. Savukārt skolotāji teic, ka šajā laikā darba ir krietni vairāk, kā arī, strādājot mājas apstākļos, tiek pārsniegts mobilo datu apjoms.  Bet tas labākais – šajā laikā mēs visi – skolēni, vecāki un skolotāji esam kļuvuši daudz saliedētāki kā līdz šim. Pēc šī pārdzīvotā laika posma pasaule noteikti mainīsies, un mainīsimies arī mēs."

Mūziku mācās attālināti

"Tā ir vēl nebijusi situācija – pirmo reizi mūsu audzēkņi mūziku mācās attālināti. Ja sākumā bijām uztraukušies, kā tiksim galā ar šo izaicinājumu, tad šajā otrajā nedēļā skolotāji ar gandarījumu teic, ka, pateicoties vecāku atsaucībai un skolēnu apzinīgajam darbam, attālinātais mācību process norit veiksmīgi," stāsta Kokneses Mūzikas skolas direktore Iveta Bērziņa.

Iestādei nav izveidota e-klase - elektroniskā skolvadības sistēma, uzdevumus mūzikas teorijā skolotāji sūta uz vecāku e –pastiem, kā arī mācību vielas apguvei tiek izmantota lietotne WhatsApp. Lai arī ir problēmas ar skaņas kvalitāti, skolotāji var sekot līdzi instrumentu spēlei, redzēt pirkstu kustību, sniegt nepieciešamos padomus. "Galvenais, lai rit uz priekšu skaņdarba apguve," uzsver direktore.

Iveta Bērziņa ļoti atzinīgi vērtē sadarbību ar vecākiem, uzteicot viņu ieinteresētību un atbalstu šajā situācijā. Un smaidot piebilst, ka attālinātais mācību process neļauj nevienam slinkot, instruments ir jāspēlē biežāk, kā daudziem bija ierasts mācoties klātienē.

"Šajā mācību gadā mums būs 14 absolventi, bažas rada neziņa par eksāmenu norisi. Novēlu visiem skolēniem un vecākiem rūpēties par savu veselību un domāt pozitīvi!" – teic direktore.

Arī mēs novēlam, lai šajā laikā izdodas saglabāt līdzsvaru starp mācību darbu un pilnvērtīgu uzturēšanos kopā ar ģimeni. Atcerēsimies, ka fiziskās aktivitātes un atrašanās dabā (ievērojot ārkārtas situācijā noteikto) ir spēka un enerģijas avots!

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa