Grāmatas atvēršanā uzdāvina Hiršenhofas garšu23.02.2020

21.februārī Mālpils Kultūras centā, patiesi dižā dailes namā ar Latvijā lielāko skatuvi, teicami noskaņotu flīģeli un gaišu auru, tika atvērta mana grāmata par ievērojamo mālpilieti, leģendāro dailēnieti Valentīnu Skulmi. Gandarī Mālpils domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas novērtējums: "Aktieris Valentīns Skulme daudziem šodienas mālpiliešiem palicis neiepazīts, tāpēc grāmata ir nenovērtējams ieguldījums Valentīna Skulmes piemiņas saglabāšanā. Grāmata ar katru rindkopu mūs aicina un vedina caur rakstnieces tēlaino stāstījumu nevis izzināt, bet tieši "pieskarties" šī izcilā, īpašā aktiera un noslēpumainā cilvēka dzīvei. Un vēl grāmata mums piedāvā paskatīties uz tik pazīstamām Mālpils vietām ar citu attieksmi, citu redzējumu."

Zīmīgajā dienā – 21. februārī, kas ir Starptautiskā Dzimtās valodas dienā – patiešām  izdevās  rast kopīgu valodu – sirds valodu, kas runāja caur vārdiem, melodijām un sirdīm. Diez vai tā izdotos, ja piemiņas pasākumam savu artavu nedotu Bebru pagasta vokālais ansamblis "Nianse" ar tieši Valentīnam Skulmem izmeklētām dziesmām? Ar tām nesām sveicienu no slavenās biškopju mekas, ar tām ļāvām izjust Aktiera traģisko, vientuļo, dziļo dvēseli. Dažubrīd šķita, ka publika neelpo, tik dziļi uzrunājām un tik uzmanīgi mūsos klausījās.

Bet šajā notikumā bija vēl kāds notikums – manu romānu par Hiršenhofu izlasījušie mālpilieši nāca klāt un izteica pateicību par uzburto, līdz galam neizprasto savu senču (hiršenhofiešu) dzīves ainu. Kāda kundze vārdā Lauma Krastiņa uzdāvināja sainīti ar pavadrakstu. Mājās to atverot, pārsteigums – trīs karašiņas ar biezpiena virsiņu!? Lasu paskaidrojuma rakstu: tās ceptas pēc viņas vecāsmātes Edes Purvlīces (dzim. Kalniņas) receptes, kuras dzīves gaitas pagājušas Odzienā, Sausnējā, Vējavā, Tirzā. No vecmammas Lauma Krastiņa mantojusi ap 1900. gadu darinātas Iršu kolonistu stelles. Uz tām Laumas kundze 80. gadu sākumā noaudusi aizkariņus un uzdāvinājusi Inārai Skulmei. Hiršenhofiešu darinātajās stellēs tapušie aizkariņi joprojām ir pie loga Valentīna Skulmes mājā - muzejā "Skulmēs". Kad tur nākamreiz viesošos, nofotografēšu.

Vēlamies to vai nē, bet visi esam vienā audeklā cieši kopā austi. Ir labi, ja audekls turas savstarpējas cieņas un sapratnes nītīs.

Linda Šmite

E. Šmites un Dz. Sniedzes foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top