Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/fotogalerija_skatu_terases_atversana_liktendarza
Drukas datums: 07:10:22 25.09.2020

Fotogalerija. Skatu terases atvēršana Likteņdārzā12.11.2012

Šogad novembris Likteņdārzā ir īpašs. 9. novembrī apskatei tika atvērta Likteņdārza pirmā pastāvīgā ēka – Skatu terase. Didža Jaunzema un Lauras Lauderes sadarbībā ar „Arhitektu biroju Jaunromāns un Ābele” projektētās būves celtniecība tika iesākta šā gada augustā. Skatu terases būvnieks - SIA „Dreamway” - Andra Ozoliņa vadībā – ar saimnieka rūpību vairāk nekā trīs mēnešus ir strādājuši, lai taptu šī jauno arhitektu būve, kas arhitektoniski turpina Likteņdārza meža daļas reljefa līniju un paver neatkārtojamu skatu uz Daugavu.

Skatu terases zonā ar tēlnieka Ojāra Feldberga gādību novietots arī Likteņdārza patronam, Latvijas Valsts prezidentam (2007. līdz 2011. gadam) Valdim Zatleram 2010. gada 25. maijā dāvinātais Hirosimas Miera akmens, kas aicina uz mieru visā pasaulē. Savukārt terases apstādījumu zonas daļa ir Romāna Streļčūna no „Nacionālā Botāniskā dārza” un Fonda valdes locekļa, projekta vadītāja Koknesē, Bruno Cīruļa kopdarbs.

Būves kopējās izmaksas – ap 58 000 latu - tiek finansētas no līdzekļiem, kas saziedoti „Latvijas Televīzijas” 2012. gada 24. augustā organizētajā ziedojumu akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!” un SIA „Fazer Latvija” Druva Saimnieka maizes akcijā. Būvniecībā tika ieguldīti arī Fonda norēķinu kontā un Likteņdārzā no privātpersonām un juridiskajām personām saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Vēl gaidāms arī Japānas fonda „Commemorative Organization for the Japan World Exposition (70)” finansējums. Skatu terases tapšana ir daudzu, daudzu cilvēku un arī valstu labās gribas un sadarbības rezultāts, tāpēc Fonds ir pateicīgs katram, kas palīdzējis tās tapšanā.

Ābeļu alejā ir iebruģēti arī pirmie 1 000 akmeņi. SIA „Draugiem” un Fonds aicina būt atsaucīgiem un piedalīties Likteņdārza draugu alejas akcijā, ziedojot 5 latus par bruģakmeni ar savu vārdu un uzvārdu www.draugiem.lv/liktendarzs, lai uz otro iebruģēšanu, kas paredzēta pavasarī, tiktu iebruģēts arī jūsu bruģakmens.

Šogad jaunu tradīciju Likteņdārzā atklāja skolēni. Ar Likteņdārza pastāvīgo atbalstītāju – AS „Latvijas valsts meži”, VAS „Latvijas Pasts” un Valsts izglītības satura centra – un arī „Dinamo Rīga” atbalstu šajā gadā īpaši skolēniem tika organizēts sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai”. Visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni tika aicināti izgatavot vēlējumu plāksnītes Latvijai dzimšanas dienā. No katras skolas bija jāatlasa 5 labākās un jāatsūta Fondam. Kopā tika saņemti 334 sūtījumi ar 1 739 plāksnītēm, kas 9. novembrī ir izvietotas Likteņdārzā. Nākamajā gadā šai Latvijas skolēnu atklātajai tradīcijai aicinām pievienot katru, kas vēlas atstāt savu vēlējumu Latvijai.

No 1. novembra ar SIA „Lattelecom” un Kokneses novada domes atbalstu Likteņdārza apmeklētājiem ir pieejams bezvadu internets, un – tāpat kā iepriekšējos divos gados – novembrī SIA „Metrum” fiksē šajā gadā Likteņdārzā iestādīto koku koordinātas.

Kā katru gadu – 11. novembrī – iededzām Likteņdārzā svecītes Brīvības cīņās kritušo piemiņai. Savukārt 18. novembrī ar SIA „Dreamway” iniciatīvu un atbalstu šogad pirmo reizi tiks izgaismots Likteņdārza ābeļu alejas ceļš, kas vedīs uz amfiteātri, kur pulksten 16.06 būs iespēja vērot saulrietu.

Valda Auziņa,

„Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja