Es iededzu svecīti Lāčplēša dienā15.11.2017

Vēstures skolotājas Ievas Puniņas rosināti, Bebru pamatskolas skolēni, iesākoties patriotisma mēnesim, uzticēja papīram savus stāstus par Latviju, tās vēsturi un varoņiem. Rokrakstu izstādē priecājāmies par glītajiem, ar roku rakstītajiem tekstiem, ar kuru starpniecību tika pausta cieņa Latvijai. Lietainajā un drēgnajā 11. novembra dienā, noskatījušies dokumentālo filmu par to, kā piedzima varoņi Pirmajā pasaules karā un kā cīnījās par savu jaundibināto valsti, no svecītēm izveidojuši pērkonkrustu, pulcējāmies skolas pagalmā, lai kopīgā gājienā dotos uz Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietu Zutēnos. Viņu mums daudz: Andrejs Ūbergs, Pēteris Ūbergs, Jēkabs Bite, Jānis Preiss un Jānis Bite, kurš krita Otrajā pasaules karā Latgalē un atdus Krāslavas kapos. Ar mums kopā bija Bebru pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Pabērza, kultūras pasākumu organizatore Justīne Pastore, zemessargs Laimonis Varslavs un skolēnu vecāki.

Piemineklis brīvības cīņās kritušajiem mūsu pagasta kapsētas kalngalā paceļas majestātisks. Tas radīts vienā gadā ar Brīvības pieminekli Rīgā – 1935. gadā. Bērnu iedegtās sveču liesmiņas novembra krēslā rakstīja spožu apliecinājumu tam, ka nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts.

Bebru pamatskolas informācija,

 L. Locānes foto   

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top