Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Emocionālās veselības mēnesis Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

08.11.2021

lejupielade.jpgAugusta sākumā, no 9. – 11.augustam, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvalde četru dalībnieku sastāvā - Paula, Marta, Alise un Patrīcija,  kopā ar jaunatnes lietu speciālistu Ievu Ūtēnu devās uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācībām, projekta "Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" ietvaros, savas emocionālās kompetences stiprināšanai Malnavā. Mācību laikā pašpārvaldes līderi un atbalsta persona apguva zināšanas par jauniešu psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību.

Trīs dienu mācībās kopskaitā piedalījās 150 skolas no visiem Latvijas novadiem un tās vadīja neformālās izglītības mācību vadītāji un jomas eksperti, bet vienu dienu nodarbības par psihoemocionālo labbūtību  piedalījās psihologi no Pusaudžu resursu centra.

Trīs dienu mācībām noslēdzoties, ieguvām ne tikai jaunus draugus, stiprinājām savas pašpārvaldes zināšanas mentālās veselības jautājumos un dalījāmies pieredzē, kā strādā pašpārvaldes citās skolās, bet izveidojām jau projekta pieteikuma "Mana emocionālā veselība" melnrakstu un galvenās aktivitātes mentālās veselības uzlabošanai I.Gaiša Kokneses vidusskolā. Kopumā septembra mēnesī tika iesniegti 47 pašvaldību, nodibinājumu un biedrību projektu pieteikumi, pārstāvot 125 izglītības iestādes. Kopējais pieteiktais projektu finansējums ir  124 774 eiro, katrai izglītības iestādei paredzot līdz 1000 euro lielu finansējumu.

Mūsu projekta "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā  "Mana emocionālā veselība"", nr. VP2021/4-40, ietvaros sadarbosimies ar biedrību "Kokneses jauniešu biedrība”. Galvenās aktivitātes paredz skolēnu pašpārvaldes telpas aprīkošanu, jaunu pašpārvaldes biedru uzrunāšanu un pašpārvaldes komandas saliedēšanās pasākumu. Projekta īstenotāji ir pašpārvaldes biedri, tāpēc svarīgi bija celt un pilnveidot viņu zināšanas par jauniešu emocionālo veselību, pašiem izstrādāt informatīvos materiālus, lai izplatītu informāciju citiem jauniešiem par projekta aktivitātēm un emocionālās veselības tēmām.

Tagad, kad Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvalde jau aktīvi ir darbojusies pie projekta pilnveidošanas un savu zināšanu pilnveides, mēs varam pasludināt mentālās veselības mēnesi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, sākot ar 8. novembri līdz šī gada 10.decembrim. Visa mēneša garumā būs iespēja apzināties cik svarīga ir emocionālā veselība jo īpaši jaunietim. Gan skolotājiem, gan jauniešiem būs iespēja iesaistīties aktīva dzīvesveida konkursā. Notiks radošās darbnīcas klašu grupām par aktuālākajām emocionālās veselības tēmām, kuras noteiksim pēc klases aptauju rezultātiem. Iesaistīties varēs ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un ģimenes locekļi, jo Kokneses apvienības pārvalde sniegs iespēju attālināti apmeklēt speciālisti – pusaudžu psihoterapeitu lekcijas.

Aktuālajai informācijai tu vari sekot mūsu sociālo tīklu kontos: Facebook @IGKV Pašpārvade un Instagram @Igkv_pasparvalde

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros

 Paula Užule

I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Ieva Ūtēna

Jaunatnes lietu speciālists

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top