Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/diskute_par_daugavas_udenskratuves_apsaimniekosanu
Drukas datums: 13:47:53 17.08.2019

Diskutē par Daugavas ūdenskrātuves apsaimniekošanu11.05.2015

Ar 2015. gada 1. janvāri stājies spēkā likums, ka zeme zem publiskiem ūdeņiem pāriet pašvaldībām valdījumā. Kokneses novada dome jau pagājušajā gadā aicināja Daugavas krastos esošās pašvaldības apspriest iespēju apsaimniekot ūdenskrātuves baseinu, citus publiskos ūdeņus un tiem pieguļošo teritoriju. Pēc Kokneses novada domes lūguma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nodevusi pašvaldības valdījumā divus publiskos ūdeņus un zemi zem tiem. Abiem zemesgabaliem Kokneses novada dome nolēma noteikt publisko ūdeņu statusu.

8. maijā Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris un izpilddirektors Ilmārs Klaužs tikās ar 12. Saeimas deputātiem: Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja biedru Ingmāru Līdaku (ZZS), Raimondu Bergmani, (ZZS), Gunāru Rusiņu (VL-TB/LNNK), lai kopīgi risinātu turpmāko Daugavas ūdeņu apsaimniekošanu. Diskusijā piedalījās Valsts vides dienesta (VVD) darbinieki, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Kokneses pašvaldību pārstāvji.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris informēja Saeimas deputātus, ka ar Daugavas krastos esošajām pašvaldībām ir parakstīts nodomu protokols, lai kopīgi veidotu apsaimniekošanas organizāciju, tagad ir nepieciešams veikt pamatīgu izpēti un, neko nesasteidzot, jāizlemj kāda būtu labākā organizācijas juridiskā forma. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka Koknese ir pateicīga vieta ūdenstūrisma attīstībai un zivju „paradīzes” radīšanai, bet ir jārada infrastruktūras mugurkauls – tūrisma takas, laivu piestātnes, kuģu ceļi, jāatjauno zivju resursi.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs ir ticies ar „Latvenergo” pārstāvjiem. Viņš raksturoja situāciju: „”Latvenergo” ik gadu atvēl naudu Daugavas baseina zivju resursu pavairošanai, to zaudējumu kompensācijai. Mums ir jāmeklē iespējas, kā piesaistīt šos līdzekļus. Par šo jautājumu esmu runājis ar „BIOR” – pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta speciālistiem un Zivju fonda pārstāvjiem.”

Domājot par sev piederošās ūdens teritorijas uzraudzību, Kokneses novada dome ir iesniegusi projekta pieteikumu Zivju fondam finansējuma iegūšanai laivas iegādei. Pašreiz pašvaldības policisti veic apmācības, lai turpmāk varētu uzraudzīt mums piederošo ūdens teritoriju. Klātesošie bija vienisprātis ar Ingmāra Līdaka sacīto: „Ir jāizstrādā konkrētā ūdens posma apsaimniekošanas plāns un jāizvirza galvenie darbības mērķi. Ir nepieciešams ekspertu atzinums, ka ar ūdens svārstībām tiek nodarīts zaudējums zivju resursiem. Domes izpilddirektors informēja, ka ir jau vienojies par tikšanos ar ekspertiem un plāna izstrādi. Līdz ar to ir jāvienojas ar pārējām Daugavas krasta pašvaldībām par kopīgu plāna izstrādi.

Tikšanās turpinājumā Saeimas deputāti apskatīja Kokneses viduslaiku pilsdrupas un devās izbraucienā ar kuģīti pa Pērses un Daugavas ūdenskrātuvēm, lai apskatītu pašvaldību valdījumā nodotās ūdens teritorijas un pārrunātu problemātiskos jautājumus, tajā skaitā erozijas nodarītos kaitējumus krastiem. Šajā dienā arī Daugavas ūdenskrātuvē tika ielaisti 300 tūkstoši līdaku kāpuri.

Sarmīte Rode, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anitas Šmites foto