Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/diskusija_koknese_par_turisma_attistibu_regionos_un_konkurenci
Drukas datums: 04:11:24 06.07.2020

Diskusija Koknesē par tūrisma attīstību reģionos un konkurenci29.10.2019

25. oktobrī Koknesē notika LPS organizētā diskusija "Tūrisma produkts un tā attīstība reģionos", kurā piedalījās gan nozares politikas veidotāji, gan pašvaldību tūrisma speciālisti un vietējie uzņēmēji. Sanāksmi atklāja Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un Saeimas deputāts, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs. 

Vispirms sanāksmes dalībnieki gan praktiski, gan teorētiski iepazinās ar Kokneses tūrisma informācijas centra (TIC) iespējām un izaicinājumiem un pašvaldības paveikto tūrisma attīstībā novadā, ar ko iepazīstināja Kokneses novada pašvaldības Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite un vietniece Lauma Āre. Viņas ar lepnumu atzīmēja, ka tūristu iecienītākās vietas novadā ir Likteņdārzs (šogad apmēram 51 000 apmeklētāju), Kokneses pilsdrupas (25 000 apmeklētāju) un TIC (ap 5000 apmeklētāju). 

Tūrisms ir viena no pašvaldības prioritāri atbalstāmajām nozarēm, un par to liecina arī atbilstīgs ieguldījums un TIC izveide Kokneses centrā. Tūrisma informācijas centrs veidots kā atbalsts novada uzņēmējiem, un šeit notiek gan uzņēmēju tikšanās un viedokļu apmaiņa, gan apmācības, semināri un izglītojošas darbnīcas. Centrā, protams, tiek popularizētas arī novada ievērojamākās vietas un interesantākie objekti, kā arī vietējie ražojumi un produkcija stendā "Ražots Koknesē" un notiek dažādi pasākumi un daudzveidīgas aktivitātes. 

Pašvaldības lomu tūrisma attīstībā un normatīvo regulējumu raksturoja Tukuma TIC vadītāja Ingrīda Smuškova, kura ir arī Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācijas "LATTŪRINFO" Valdes priekšsēdētāja. Viņa uzskaitīja galvenos likumus un noteikumus, pēc kuriem strādā tūrisma speciālisti, minēja tūrisma informācijas sniedzēju galvenos darbības virzienus, ilustrēja ikdienas un sezonālos darbus un definēja pašvaldības lomu tūrisma attīstībā. Pašvaldību darbība tūrisma jomā saistīta ar tūrisma informāciju un tūrisma uzņēmējdarbību; galamērķi un zīmolvedību; kultūras un dabas mantojuma objektu apsaimniekošanu un iesaisti tūrismā; tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu; tradicionālā lauku dzīvesveida saglabāšanu; jaunrades attīstības sekmēšanu; aktīva dzīvesveida popularizēšanu; pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu. 

Par projektu "Darām savam pagastam" pastāstīja projekta vadītājs Jānis Brinkmanis. No viņa prezentācijas ikviens ar tūrisma jomu saistīts speciālists var gūt noderīgas idejas un uzzināt, kas jādara, lai uz pagastiem dotos vairāk apmeklētāju, un kāds ir ideālais TIC. 

Zelta vērti ieteikumi izriet no prezentācijas "Konkurences zelta principu piemērošana", ar ko iepazīstināja Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis. Pats pirmais un galvenais ir konkurences neitralitāte: visām kapitālsabiedrībām (publiskām un privātām) jādarbojas vienlīdzīgas konkurences apstākļos. Ikdienas darbā var palīdzēt Konkurences neitralitātes vadlīnijas.

LPS padomniece Andra Feldmane minēja LPS apzinātos konkurences riskus tūrisma jomā un aicināja sanāksmes dalībniekus uz diskusiju par kvalitātes standartu tūrisma uzņēmumiem. Viņas pārliecība, ka TIC jābūt kvalitātes uzraugam, saskanēja ar vairākuma viedokli, jo komersantu veiksmes pamatā ir nemainīga kvalitāte, un tādiem jābūt arī tūrisma uzņēmumu pakalpojumiem.

Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos,

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

 Foto no Kokneses tūrisma informācijas centra arhīva