Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/darba_vakance_kokneses_internatpamatskolas_attistibas_centra_direktors
Drukas datums: 14:27:52 26.03.2019

Darba vakance: Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra direktors01.11.2018

KOKNESES NOVADA DOME (reģ. Nr.90000043494) IZSLUDINA KONKURSU:

AMATS: internātpamatskolas- attīstības centra direktors (profesijas kods 1345 08)

DARBA VIETA – Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs

DARBA LAIKS – uz nenoteiktu laiku

 PRETENDENTAM IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. Izglītības likumā un  Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; 
 3. valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;  
 4. vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 5. profesionālā pieredze izglītības iestādes vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 6. darbs speciālās izglītības iestādes administrācijā tiks uzskatīts par galveno priekšrocību. 

Pretendentiem līdz 2018. gada 26.novembrim plkst.1700 personīgi jāiesniedz Kokneses novada domes kancelejā ( 2.stāvs), Melioratoru ielā Nr.1, Kokneses pagastā vai jānosūta pa pastu uz  adresi:

Kokneses novada dome

Melioratoru iela Nr.1,

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

 šādi dokumenti:

 1. pretendenta pieteikums;
 2. skolas attīstības vīzija (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);
 3. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 4. izglītību  un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ;
 5. pretendenta  apliecinājums, ka  uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (2.pielikums);
 6. rekomendācijas vai ieteikuma vēstules no iepriekšējām darba vietām.

Ar pretendentu atlases konkursa nolikumu uz Kokneses internātpamatskolas- attīstības  centra  direktora amatu un direktora amata aprakstu un apliecinājuma veidlapu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv .             

Papildus informācija pa tālr. 28640383 (izglītības darba speciāliste Inese Saulīte), 26435216 (domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs).