Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/daram_labu_koknesei
Drukas datums: 10:04:16 06.06.2020

Darām labu Koknesei04.11.2019

Jau septīto reizi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas audzēkņi un pedagogi darbojas starptautiskā, ar mākslu saistītā projektā, ko līdzfinansē ES. Šoreiz ERASMUS+ projektā SELENE, kur piedalās arī skolēni un skolotāji no citām Eiropas valstīm - Spānijas, Vācijas, Itālijas un Grieķijas. Šis projekts norisināsies no 2019. līdz 2021. gadam, un tā galvenā tēma ir brīvprātīgais darbs, t.i., darbs, kas tiek strādāts citu labā un par ko netiek saņemta atlīdzība.

Šoreiz mēs, projekta dalībnieki, vēlējāmies veikt kādu brīvprātīgo darbu Kokneses un tās iedzīvotāju labā. Tā bija arī lieliska iespēja uzsākt jauno projektu un pašiem izmēģināt, gūt iespaidus par to, kas tad īsti ir brīvprātīgais darbs.

11.oktobrī, piektdienā, mēs mērojām ceļu pa Kokneses dabas taku uz Likteņdārzu. Mūsu darba galvenais mērķis bija pati dabas taka, pa kuru pastaigājas, kurā sporto un vienkārši atpūšas, izbaudot skaistas dabas ainavas, gan atbraucēji, gan paši Kokneses iedzīvotāji. Kad nonācām sarunātajā satikšanas vietā, pagasta komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa mūs sagaidīja un pastāstīja par mūsu dienas uzdevumiem, kas kopā jāpaveic. Uzdevumos ietilpa atkritumu savākšana no dabas takas, tāpēc daļa skolēnu atgriezās takas sākumā un parūpējās par tīrību visā tās garumā. Pārējie uzdevumi koncentrējās vienā dabas takas punktā (netālu no takas beigām), kur paveras kolosāls skats gan uz Likteņdārzu, gan baznīcu. Šajā vietā komunālās nodaļas saimniecības pārzinis Aldis Neija jau bija savlaicīgi sagatavojis un novietojis koka rāmi, kuru mūsu radošās meitenes papildināja ar dekoratīviem diegu pinumiem, iekļaujot tajos turpat krastā salasītos zariņus. Līdzās rāmim atsaucīgie komunālās nodaļas darbinieki bija nolikuši daudz kārklu klūgu, no kurām skolēni pašu rokām izveidoja kārklu žogus, kas ļoti labi papildināja visu skatu, un, protams, tuvākajā apkārtnē sagrābām lapas. Tagad šī vieta var kalpot kā interesants apskates objekts un vieta, kur uzņemt skaistas fotogrāfijas.

Darba beigās visi jutāmies gandarīti par paveikto, tāpēc, spītējot lietum, devāmies uz Likteņdārzu, lai ieturētu nelielu maltīti. Arī tur mūs sagaidīja neliels izaicinājums – iekurt ugunskuru. Tā kā viss bija ļoti mitrs, iekuršana sagādāja grūtības, tomēr pēc neilga laika kopējiem spēkiem mēs to izdarījām un varējām baudīt uguns liesmu siltumu. Arī šī dažiem bija jauna pieredze, kura varētu noderēt turpmāk dzīvē.

Bija sagatavota arī aktivitāte - orientēšanās spēle Likteņdārza teritorijā. Laika apstākļi nekļuva patīkamāki, bet tas mums netraucēja, jo pēc aktivitātes mēs visi kopā sildījāmies pie ugunskura, cepām desiņas, runājāmies un jauki baudījām kompāniju.

Paši mēs esam ļoti gandarīti un priecīgi par paveikto. Tagad jebkurš var doties pastaigā pa dabas taku un novērtēt mūsu darbu.

Gribam teikt lielu paldies Kokneses pagasta komunālajai nodaļai un īpaši Benitai Peciņai par atbalstu un palīdzību ideju ģenerēšanā, kā arī Likteņdārza komandai par atļauju mums piedalīties Kokneses labiekārtošanā. 

  Natālija Zeica un Elīza Matušonoka, Erasmus+ projekta dalībnieces