Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/cienijamie_individualo_maju_udens_pateretaji_un_kanalizacijas_aizvadisanas_un_attirisanas_pakalpojumu_izmantotaji
Drukas datums: 03:11:19 07.08.2020

Cienījamie Individuālo māju ūdens patērētāji un kanalizācijas aizvadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu izmantotāji!01.06.2011

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” vērš Jūsu uzmanību uz to, ka sākot ar 2012. gada 1.janvāri visiem privātmāju klientiem, kas izmanto mūsu uzņēmuma ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumus, ir jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem.

Gadījumā, ja Jūs izmantojiet ūdeni dārza laistīšanai vai citur, kur ūdens netiek novadīts uz attīrīšanas ietaisēm, ir jābūt atsevišķam ūdens skaitītājam.

Ūdens skaitītājam jābūt uzstādītiem 09.12.2008. MK 1013. noteikumos paredzētajā kārtībā, kas paredz, ka 4 ( četru) gadu laikā tiem ir jāveic pārbaude (verificēšana). Ūdens skaitītāja uzstādīšana patērētājam sniedz ne tikai tiesības, bet uzliek arī pienākumus.

Dažādu mērlīdzekļu, to starp arī ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, paredz šādi tiesību akti:

  • MK noteikumi Nr.334 „Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts (publicēts – Ziņotājs, 01.10.1998. Nr.19);
  • MK noteikumi Nr.335 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (publicēts Ziņotājs, 01.10.1998. Nr.19).

Ja skaitītāja verificēšanas rezultāts atbilst prasībām, patērētājs saņem verificēšanas sertifikātu un verificēšanas atzīmes – uzlīmi, metāla zīmoga reljefa nospiedumu uz skaitītāja un plombu ar reljefa nospiedumu.

Paziņojam, ka Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs atrodas:

  • Rīgā, Kr. Valdemāra ielā - 157. Mērinstrumentu pieņemšanas biroja telefons un laboratorijas telefons: 67362950
  • SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” piedāvā nomainīt jau pārbaudītus skaitītājus pēc cenrāža Ls 8,40 (astoņi Ls 40 santīmi).

Ūdens skaitītāju rādījumus katru mēnesi jāuzņem 25.datumos un jānoziņo (ja 25.datums iekrīt sestdien vai svētdien, noziņot pirmdien) uz tālruņiem: 65161777 vai 65161837, vai 65161117, vai nosūtot uz e-pasta adresi: skaititajikomunalie@inbox.lv

Jūsu zināšanai:

Valdes loceklis, Armands Preiss, tālrunis-29112845,

Namu pārvaldnieks, Ziedonis Vilde , tālrunis -29324380.