Centrālā vēlēšanu komisija izsludina parakstu vākšanu09.05.2011

No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam Centrālā vēlēšanu komisija izsludinājusi parakstu vākšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai.

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012. gada 1. septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.

No 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā””.

Kokneses novadā parakstīties par augstāk minētajiem likumu grozījumiem varēs parakstu vākšanas vietās:

  • Kokneses novada domes ēkā, tālr. 65133633;
  • Bebru pagasta pārvaldes ēkā, tālr.65164293;
  • Iršu pagasta pārvaldes ēkā, tālr. 65163538; 20287162.

Parakstu vākšanas vietu darba laiki no 2011. gada 11. maija līdz 16. jūnijam:

  • Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00-18.00;
  • Pārējās darba dienās un brīvdienās no plkst. 9.00 – 13.00;

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā un tikai saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas būs reģistrēts parakstu vākšanas vietā. Iesniegums ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā līdz plkst 12.00 nogādājams Kokneses novada vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā Kokneses novada administratīvajā teritorijā. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās vēlēšanu komisija organizēs pēdējā parakstu vākšanas dienā.

Parakstīties var jebkurā Latvijas parakstu vākšanas vietā uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa pasi.

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Vēze

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top