Ceļā uz Laimīgo zemi05.06.2019

Pērses sākumskolā aizvadīts kārtējais mācību gada noslēgums un pirmsskolas grupiņas izlaidums. Pasākuma laikā ar savu klātbūtni mūs pagodināja pats Sprīdītis, kurš ieradās, braucot ar skrejriteni. Gudrības māte viņam bija iedevusi sešas atslēgas un noteikusi, ja viņš ar tām mācēs rīkoties, tad viņam būšot ne tikai liela dūša, bet arī gudrs prāts.

Pirmsskolas jaunākās grupiņas bērni Sprīdītim palīdzēja atvērt durvis uz valodas un burtiņu pasauli, skandējot dzejoļus un nodziedot dziesmiņas par alfabētu. Kopā ar mazajiem bērniem palīdzējām atvērt durvis uz emocijām prieku, draudzību un mīlestību. Sprīdītis atzina, ka ir skaisti būt bērnam! Priecāties, dziedāt, smaidīt, jo mūsos katrā mīt dārgums - vajag tikai saskatīt. Dārgumu katrā no izlaiduma bērniem saskatīt palīdzēja grupiņas audzinātāja Daiga Andersone, pastāstot klātesošajiem ko interesantu par katru no izlaiduma bērniem.

Šajā svētku dienā grupiņas bērniem bija iespēja vēlreiz pakavēties bērnības šūpolēs. Vecāku izšūpoti, viņi saņēma izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, kā arī grāmatu, lai  iegūto lasītprasmi varētu pilnveidot arī vasarā. Mazajiem gudriniekiem laba vēlējumus un dāvaniņu pasniedza arī Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža-Riekstiņa.

31.maijs bija nozīmīga diena arī 6.klases skolēniem. Viņi, tāpat kā Sprīdītis, nu dosies meklēt savu Laimīgo zemi - turpinās mācības kādā citā izglītības iestādē. Skolas direktores p.i. skolēniem pasniedza maizes klaipiņus, kuros iecepta pieklājība, pacietība, gudrība, mērķtiecība un labsirdība. Novēlēja, lai turpmākajā dzīves ceļā viņiem piemistu visas šīs īpašības. Pasākuma laikā bieži dzirdējām burvju vārdiņus "lūdzu" un "paldies", jo sveikt 6.klasi vēlējās visi viņu skolasbiedri. Tika veltītas dziesmas un teikti laba vēlējumi turpmākajam ceļam.  Kā pateicībā par labajiem vārdiem, 6.klases skolēni un viņu audzinātāja Valda Kalniņa bija iestudējuši nelielu fragmentu no Alana Milna stāsta par Vinniju Pūku, kurā saskatījuši sevi dažādās situācijās Pērses sākumskolā.

Kad Sprīdītim bijām palīdzējuši atvērt durvis uz valodas, skaitļu, prieka un pieklājības pasauli, laiks bija atvērt durvis uz zināšanām un gudrību. Pērses sākumskolas skolēni šogad bijuši īpaši aktīvi. Ne vienā vien pasākumā varējām dzirdēt skanīgas balsis, mūs priecēja tautiskās dejas, solo dziedājumi. Skolas logi un gaiteņi vienmēr izdekorēti. Iršu pagasta ļaudīm patīk rūpēties arī par dabu - šajā mācību gadā izdevās savākt 60 kg izlietoto bateriju. Paldies vecāku padomes priekšsēdētājai Lāsmai Rutkovskai, kas aktīvi iesaistījās konkursā un aicināja Iršu ļaudis vākt izlietotās baterijas. Skolas vārdā vēlos pateikties arī vecākiem Olitai Ružai un Vitai Kažociņai, jo kopīgi izdevās savākt gandrīz 3 tonnas makulatūras, tādējādi ierindojoties 7.vietā valstī. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņēma lieliskas balvas no konkursa organizatora "Zaļā josta" un atbalstītājiem - AS "Latvijas Valsts meži", izklaižu parka "Avārijas brigāde", SIA "Pilsētvides serviss". Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādē rūpējās SIA "Līgatnes papīrs", kurš par katru savākto makulatūras tonnu piešķīra Pērses sākumskolai 5 kg jauna papīra.

Mūsu skolā ir tradīcija pasniegt kausu tiem skolēniem, ar kuriem mēs īpaši lepojamies, kuriem ir labas sekmes, uzvedība, kuri aktīvi iesaistījušie ārpus klases pasākumos. Tas ir Pērses lepnuma kauss. Šajā mācību gadā īpaši lepojamies un Pērses lepnuma kausu pasniedzām 10 Pērses sākumskolas skolēniem: Līgai Riekstiņai, Anetei Zeimuļai- Priževoitei, Valteram Kalniņam, Jānim Rudzonam, Džeinai Zeimuļai-Priževoitei, Madarai Bergmanei, Alisei Bogdanovai, Ričardam Freidenfeldam, Renātei Kļavinskai un Mārtiņam Rudzonam.

Pasākuma laikā, Valsts izglītības attīstības aģentūras vārdā, pateicāmies Olitai Ružai, kura ieguvusi balvas "Karjeras lidojums 2019" pateicību par ieguldīto darbu karjeras atbalsta īstenošanā Kokneses novadā.

Ar pēdējo atslēgu, kurai klāt bija piestiprināts skolas zvans, Sprīdītis atvēra durvis uz pēdējo klases stundu šajā mācību gadā. Klases stundās skolēni saņēma sava šī mācību gada darba augļus - liecību. Tika pasniegti arī pateicības raksti par piedalīšanos dažādos konkursos un olimpiādēs.

Mācību gads aizvadīts intensīvā darbā, tāpēc godam nopelnītas brīvdienas, lai  tās ir saulainas  un piedzīvojumiem bagātas!

 Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores p.i.

           

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top