Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/bus_muzos_daugavinas_dziesma
Drukas datums: 22:29:43 30.09.2020

Būs mūžos Daugaviņas dziesma19.11.2012

„Būs mūžos Daugaviņas dziesma un latvju tauta mūžam būs.” Šo vārdu patiesību sajuta ikviens, kurš Latvijas valsts svētku priekšvakarā Kokneses kultūras namā, Kokneses novada Goda pilsoņu godināšanas pasākumā, bija kopā, lai svinīgā un gaišā noskaņā pateiktos cilvēkiem, kuri klusā ikdienas darbā, nedomājot par atzinību, spējuši paveikt daudz laba savam novadam un Latvijai.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris svētku uzrunā sacīja: „Latvija sākās ar pārdrošu ideju par nacionālu neatkarīgu valsti. Tā gāja cauri Brīvības cīņām, okupācijas gadiem, atdzima dziesmotajā revolūcijā barikāžu ugunskuros. Pievienojās Eiropas Savienībai un NATO. Izgāja cauri ekonomikas krīzei, bet tās sekas jūtamas vēl šodien.

Daudzi devās peļņas meklējumos ārpus valsts, un atgriezīsies, iespējams, kad viss būs stabilizējies. Mums pašiem jādara viss, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Tā ir mūsu atbildība. Atbildība par sevi, savu valsti un mūsu bērniem. Ikkatrs no mums un visi kopā mēs varam paveikt nozīmīgus darbus Kokneses novada attīstībai un izaugsmei. Lai katram no jums mīlestība pret savu valsti caurstrāvo ne tikai svētku dienas, bet arī ikdienu! Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas 94. gadadienā!”

Pasākuma vadītāja Inguna Strazdiņa pirms jauno Kokneses novada Goda pilsoņu apsveikšanas, katram veltīja sirsnīgus pateicības vārdus. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris viņiem pasniedza domes Goda rakstus un Kokneses novada Goda pilsoņa nozīmi. Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, šo skaisto apbalvojumu saņēma Druvis Andriksons, Irma Eglīte, Mirdza Geidāne, Ziedonis Puķītis un Antra Ķimene.

Koknesietis Druvis Andriksons ir sabiedriski aktīvs cilvēks, mūziķis un pedagogs. Pēc viņa iniciatīvas Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā radušies dažādi interesanti projekti un pasākumi. Viens no spilgtākajiem un atmiņā paliekošākajiem ir šovs „Dziedi ar skolotāju”. Druvis devis ieguldījumu jaunu talantu atklāšanā un veidošanā, apmācot solistus un grupas. Aktīvi piedalījies jauniešu biedrības projektā KOPĀ un festivāla INFINITUS aktivitātēs.

Bebrēniete Irma Eglīte ir ārsta palīdze Daces Graudas ģimenes ārsta praksē. „Rūpēties un aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību” – šie vārdi, kas ierakstīti Latvijas Ārstu ētikas kodeksā ir Irmas Eglītes 38 darba gadu vispatiesākais apliecinājums. Kurš gan var izskaitīt cik garajos darba gados sniega aizputinātu ceļu izbrists uz tālām lauku mājām, cik vēlu vakara stundu atdots, lai kādam atvieglotu sāpes? Prasmīga un iejūtīga medicīnas darbiniece, donoru kustības veicinātāja, savas ģimenes pavarda sargātāja un sētas kopēja – Irmas kundze ir cilvēks, kas ar savu dzīvi un darbu piederīga Bebru pagastam.

Jau 40 gadu garumā Mirdzas Geidānes dzīve un darbs rit Iršu pagastā. Varonis – tas ir cilvēks, kurš izšķirošajā brīdī spēj uzņemties atbildību. Veicot zootehniķes pienākumus, šī rakstura īpašība viņai bijusi īpaši nepieciešama. Viņas lielā mīlestība ir zirgi. Teic, ka Iršos Mirdzas kundze pat straujākos rikšotājus spējusi savaldīt! Apjautājoties kā klājas – Mirdza Geidāne vienmēr smaidot atteic: „Labi! Mazbērni man pielej spēku dzīslās un prieku sirdī.” Viņa joprojām ir sabiedriski aktīva, un ar saviem monologiem ventiņu valodā uzstājas pensionāru pasākumos.

Ziedonis Puķītis kopš 2000. gada vada Kokneses pūtēju orķestri. Vada – tas būtu par maz teikts – viņš burtiski dzīvo pūtēju orķestrī un tur pulsu par saviem pūšamo instrumentu klases audzēkņiem Kokneses mūzikas skolā. Var tikai apbrīnot Ziedoņa spējas un prasmi atklāt jaunos talantus, izvēlēties jaunas programmas orķestrim, solistiem, viņa atraktivitāti un izdomu. Viss, ko viņš dara, ir ar kvalitātes zīmi. Ne velti Kokneses pūtēju orķestris 2003. gadā Dziesmu svētkos kļuva par labāko savā grupā Latvijā un 2008. gadā bija otrais labākais. Neviens novada kultūras pasākums nav iedomājams bez pūtēju orķestra piedalīšanās. Lai veicas gatavojoties nākošā gada Dziesmu un deju svētkiem un gan jau atkal par Ziedoni Puķīti un Kokneses pūtēju orķestra panākumiem dzirdēsim!

Antra Ķimene trīs gadus veicot Bebru pagasta sociālā darbinieka pienākums, iemantojusi pagasta iedzīvotāju cieņu. Ar iejūtību un sapratni uzklausot grūtībās nonākušos, viņa ļoti daudziem palīdzējusi saskatīt gaišo mākoņa maliņu. Antra ar prieku iesaistās pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Viņas dziedātās dziesmas, ģitāras un kokles spēle, iedvesmo tikpat ļoti kā īstajā brīdī pasacīts uzmundrinošs vārds. Par šūpulī ielikto mūzikas mīlestību, par visu, ko viņa dzīvē ir sasniegusi, Antra ir pateicīga saviem vecākiem.

Kupls apsveicēju pulks ieskāva katru jauno Kokneses novada Goda pilsoni. Viņiem dāvātie ziedi bija skaista pateicība par paveikto. Ziedonis Puķītis pēc apsveikumu saņemšanas saviļņots sacīja: „Es esmu latvietis un godāju Latviju. Mani vecvecāki godāja Latviju un nonāca izsūtījumā Omskā. Mani vecāki godāja Latviju – tēvs nonāca Karagandā, māte centrālcietumā. Es pateicos jums ar Rūdolfa Blaumaņa Tālavas taurētāja vārdiem: „Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods.” Par šo apbalvojumu Ziedonis Puķītis vispirms ir pateicīgs savai ģimenei, sievai un bērniem, kolēģiem Kokneses mūzikas skolā.

Novada Goda pilsoņu sumināšana mijās ar Kokneses mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu priekšnesumiem. Paldies par brīnišķīgo muzicēšanu saksofonistu ansamblim „Margrietiņa”, Asnatei Višķerei, Agnesei Dzirkalei, koncertmeistarei Ilonai Makareni, vijolnieku ansamblim, Tīnai Sipčenokai, Norai Krēgerei, Evai Bitnerei un Solveigai Vikšerei.

Visas vasaras garumā Koknesē norisinājās fotokonkurss „Pozitīvo emociju vieta – Koknese”. Svētku pasākumā domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Kokneses TIC vadītāja Daina Liepiņa un domes sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Šmite sveica konkursa uzvarētājus. 3. vietu fotokonkursā „Pozitīvo emociju vieta – Koknese” ieguvusi Lelde Āre, 2. vietu – Imants Ungurs, bet 1. vietā jaunais fotogrāfs Edijs Bogdanovs. Kokneses TIC veicināšanas balvas saņēma Māra Bitāne, Laine Miglāne un Ainārs Briedis. Daina Liepiņa pavēstīja, ka lielākā daļa konkursam iesniegtās fotogrāfijas būs apskatāmas izstādē Kokneses novada domes 1. stāva vestibilā no 20. novembra.

Svētku turpinājumā patiess mākslas baudījums bija Kokneses novada domes sarūpētā dāvana novada iedzīvotājiem Latvijas valsts svētkos – koncertprogramma „Vīne. Pilsētas un meža stāsti” ar Latvijas Nacionālās operas solistes Evijas Martinsones, pianista Alda Liepiņa, čellista Ivara Bezprozvanova un koncerta vadītājas Karinas Bērziņas piedalīšanos. Tā bija neaizmirstama sastapšanās ar komponistu Jozefa Haidna, V. A. Mocarta, Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta un Johana Štrausa daiļradi.

Esam sagaidījuši Latvijas valsts 94. gadskārtu. Mīlēsim savu Latviju ar atvērtu sirdi, gaišu prātu un godprātīgu darbu!

Kokneses Novada Vēstis