Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/atbalsts_izglitojamo_individualo_kompetencu_attistibai
Drukas datums: 22:36:23 03.06.2020

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai07.08.2019

Kokneses novada dome 2019.gada 13.jūnijā ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu, kura ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Projekta ietvaros tiek īstenoti sekojoši pulciņi:

Bebru pamatskolā:

Mācību saturs:

  • Logopēda konsultācijas 1.- 4. klasēm
  • Mācību vizītes 1.- 9. klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

  • Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” 1.- 9. klasēm
  • Robotikas pulciņš 1- 6. klasēm

 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā:

Mācību saturs:

  • Logopēda konsultācijas 1.- 6. klasēm
  • Mācību vizītes 1.- 9. klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

  • Robotikas pulciņš 1.- 7. klasēm
  • Ķīmiķu radošā darbnīca 5.- 6. klasēm
  • Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi” 2.- 4. klasēm
  • Radošās darbnīcas “Dizaina domāšana” 6.- 9. klasēm

 Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2019.-2021. gadam ir 40 122,45 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 34 104.08 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 6  018.37 euro.

 Informāciju sagatavoja:

Anda Mikāla,

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa