Ar Pērses skolu sirdī un dvēselē07.05.2019

27.aprīlī Iršos bija īpaša diena. Skolas bērzs ar patiesu saviļņojumu zemu klanījās ikvienam, kas ieradās skolā, lai kopā ar saviem bijušajiem skolotājiem, klases un skolas biedriem svinētu Pērses skolas 5.salidojumu jeb skolas 80 gadu jubileju.  

Skolas salidojums – tā ir iespēja ikvienam atgriezties savā bērnības, savā laimes zemē. “Lai atmiņās par to laiku izgaismojas labais, jaukais, arī kāda nerātnība pie Pērses upes krastiem” tā savā uzrunā salidojuma viesiem vēlēja Pērses sākumskolas direktores p.i. Santa Kalniņa. Savu uzrunu skolas direktores p.i. noslēdza, veltot visiem klātesošajiem dziesmu. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Lāsma Ruža- Riekstiņa savā apsveikuma runā uzsvēra, ka izrotātā skola un viesmīlīgie skolas darbinieki liecina par vēlēšanos mūs visus uzņemt Pērses skolā, lai dalītos skaistajās atmiņās par skolas gadiem, satiktu draugus un skolotājus. Pārvaldes vadītāja visiem novēlēja labi pavadīt laiku,  atpūsties no ikdienas steigas, sasildīt sirdis, kā arī pateicās bijušajai ilggadējai pagasta pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei par ieguldīto darbu Iršu pagasta attīstībā.

Skolas vārds nav atdalāms no skolas direktora vārda. Tie ir cilvēki, kas ar savu uzņēmību un darbu Pērses skolu spējuši saglabāt līdz šodienai.  Un tie ir iršēniešiem labi zināmie: Jānis Grīntāls, Pēteris Skreivers, Vera Pommere, Herta Tenise, Jāzeps Vocišs, Pēteris Čudars, Ilga Zaņķe, Andris Lemešonoks, Valda Kalniņa, Maija Bērziņa, Veneranda Spilva, Astra Siliņa, Gaļina Kraukle un Santa Kalniņa.  Direktores p.i. sveica visus klātesošos skolu direktorus, pasniedzot tiem ziedus, savukārt, pasākuma vadītāji Līna Rudzone un Normunds Ūdris katram uzdeva kādu jautājumu. Tā, piemēram, Lemešonoka kungs atzīst, ka bieži skolas laiku atminas sapņos. Savukārt, Valda Kalniņa atzīst, ka jau bērnībā vēlējusies kļūt par skolotāju. Ilggadējā skolas direktore Gaļina Kraukle kopā ar meitu Viktoriju  absolventiem un pasākuma viesiem veltīja Laimas Vaikules dziesmu “Tik un tā”.  Talantīgā skolas absolvente Viktorija Kraukle izpelnījās vētrainus aplausus, nodziedot arī  A.Altmaņa dziesmu  “Skaista, skaista tēvu zeme”. Pērses skolas skolotāji var lepoties, ka ir izauklējuši savā skolā tik talantīgus un radošus jauniešus.

Tieši skolotājs ir tas, ap kuru dūc bērnu balsis, skan nebeidzami kāpēc. Grūti šobrīd izsvērt, cik šajā kopīgajā darbā ir katra pedagoga sirds dāsnuma, cik skolai atdotu darba gadu, cik paaudžu izaudzinātu, taču par ieguldīto darbu cieņu un atzinību pelnījis ikviens šīs skolas bijušais un esošais skolotājs. Paldies teicām arī visiem bijušajiem  un esošajiem šīs skolas skolotājiem! Savukārt, skolotāji ar dziesmas vārdiem, “Viss ir daudz vienkāršāk mīļie, es taču mīlu šo sauli, es taču mīlu šīs mājas…”,sveica klātesošos salidojuma viesus.

Paldies teicām arī skolas bijušajiem un esošajiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri kā pelnrušķītes izdara milzu darbu agros rītos un vēlos vakaros, ko varbūt citi pat nepamana.

 Skolas dzīvē būtiska loma ir arī kaimiņu būšanai. Paldies Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Bebru pamatskolas kolektīviem par atsūtītajiem apsveikumiem.

Pasākuma vadītāji sanākušajiem viesiem lika arī nedaudz izkustēties. Tika aicināti piecelties tie, kas skolā nēsājuši formu, kaut reizi dežurējuši virtuvē, bijuši oktobrēni, pionieri un komjaunieši, darbojušies skolas pašpārvaldē, dejojuši, dziedājuši vai sportojuši. Kopīgi atcerējāmies dzejoli par ābeci, ko zina ļoti, ļoti daudzi skolēni.

Pasākuma laikā varējām  ieskatīties  bijušo absolventu atmiņās par skolas laiku. Klātesošajiem bija iespēja ielūkoties skolas ikdienā mūsdienās. Paldies skolotājai Madarai Jankalānei par ieguldīto laiku un darbu video tapšanā, kā arī Līgai Krauklei un Valdai Kalniņai par sagatavoto foto attēlu prezentāciju salidojuma viesiem, kur ikviens varēja pakavēties atmiņās par skolu.

Pasākumu krāšņu darīja  un ar skaļiem aplausiem tika sagaidīts VPDK “Irši”. Paldies kolektīva vadītājai Intai Balodei un visiem dejotājiem. Ar skanīgām balsīm mūs priecēja bijušās skolas direktores, ilggadējās skolotājas Valdas Kalniņas vadītais Iršu sieviešu vokālais ansamblis, kā arī skolnieces Anete Zeimuļa- Priževoite un Kristjāna Jirgena kopā ar skolotāju Madaru Jankalāni.

Pasākuma noslēgumā, noslēpumaini ierodoties un savaldzinot skatītājus, divas dejas sniedza  karstasinīgās un ugunīgās čigānu meitenes.

Vēlos vēlreiz teikt paldies visiem, kas palīdzēja Pērses skolas 5.salidojuma “Ar Pērses skolu sirdī un dvēselē!” tapšanas un organizēšanas darbos. Īpašs paldies skolas skolotājai Vitai Zariņai, kas palīdzēja sapost skolu vēl nebijušās krāsās,  nesavtīgi ieguldot savu darbu, brīvo laiku un līdzekļus. Paldies Olitai Ružai, kas rūpējās, lai viss skanētu un tiktu apskaņots. Pateicos arī Sandrai Paļčevskai, kura palīdzēja dziesmu izvēlē pasākumam. Sirsnīgi pateicos pasākuma vadītājai Līnai Rudzonei, kas salidojuma pasākumu padarīja tik sirsnīgu. Liels paldies jāsaka arī Normundam Ūdrim, kurš ne tikai vadīja salidojuma pasākumu, bet arī ļoti daudz palīdzēja scenārija veidošanā.

Paldies Kokneses novada domei un Iršu pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu, kā arī paldies par laba vēlējumiem Kokneses izglītības darba speciālistei Inesei Saulītei.

Jāteic, ka šis tiešām bija jauks, sirdi sildošs atkalredzēšanās vakars. Uz tikšanos turpmākajos skolas pasākumos!

 Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores p.i.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top