Apstiprināts projekts "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā"08.05.2020

Zivju fonda padome apstiprinājusi Kokneses novada domes projektu "Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā".

Projekta mērķis ir uzlabot zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.

Zivju resursu aizsardzība tiek mērķtiecīgi plānota, lai radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, kā arī veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta ietvaros plānots iegādāties divus sporta kameru komplektus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1510,00 euro, tai skaitā, Valsts Zivju fonda finansējums 1200,00 euro apmērā un Kokneses novada domes līdzfinansējums 310,08 euro apmērā.

Projekts tiek īstenots 2020.gada 1.kārtas pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš: 2020.gada maijs – 2020.gada oktobris.

  Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top