Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/apstiprinats_projekts_par_irsu_muizas_klets_makslinieciski_arhitektonisko_izpeti
Drukas datums: 00:12:51 14.07.2020

Apstiprināts projekts par Iršu muižas klēts mākslinieciski arhitektonisko izpēti08.05.2020

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās "Zemgales kultūras programmas 2020" ietvaros ir atbalstīts Kokneses novada domes projekts "Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte".

Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma Iršu muižas klēts - magazīnas saglabāšanu, attīstību un pieejamību esošajām un nākamajām paaudzēm.

Projekta ietvaros tiks veikta Iršu muižas klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk plānotu objekta saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātā nākotnē būs iespējams atjaunot ēkas vēsturisko veidolu, lai padarītu magazīnu iedzīvotājiem un apmeklētājiem drošu, pieejamu un sekmētu tās lietderīgu pielietojumu. Projekts sekmēs Zemgales un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 1815,00 euro, t.sk., 1500,00 euro "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda  Zemgales kultūras programmas 2020" finansējums un 315,00 euro Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 15.maijs – 2020.gada 30.septembris.

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa