Apkopo idejas novada turmākajai atīstībai07.05.2017

2012.gada 19.janvārī Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Metrum” organizēja darba grupas „Tūrisms” (14.00) un „Lauksaimniecība” (16.00) novada plānošanas dokumentu izstrādei. Tajās katrā no darba grupām piedalījās 16 un 23 novada uzņēmēji, kas saistīti ar tūrisma un lauksaimniecības sfēru, pašvaldības speciālisti un deputāti, kā arī SIA „Metrum” konsultanti Ilze Circene, Andis Kublačovs un Armīns Skudra. Darba grupā tika izskatīta sagatavotā novada telpiskā koncepcija, piedāvājot tajā labojumus un papildinājumus, kā arī apkopoti viedokļi par ilgtermiņa un īstermiņa realizējamiem projektiem un idejām attiecībā uz tūrismu, lauksaimniecību un mežsaimniecību. 

Darba grupā tika izvirzīts priekšlikums teritorijas plānojumā noteikt novada nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, izstrādājot tām atsevišķus nosacījumus atļautajā izmantošanā, kā arī izstrādāt labvēlīgus nosacījumus tūrisma attīstībai teritorijās pie Daugavas, Pērses un Lobes ezera. Tāpat tika atzīmēti nākotnē realizējamie projekti un idejas – takas izveide gar Daugavu, veloceliņa attīstība gar A6 šoseju un ceļu, kas savieno Koknesi ar Iršiem.

Ar darba grupā izskatīto, un pēc tam papildināto novada telpisko attīstības koncepciju iespējams iepazīties šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top