faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Aktīvi iesaistās teritorijas plānojuma izstrādē24.02.2012

akar, 23.februārī, Kokneses novada pašvaldībā novada uzņēmēji ar pašvaldības vadību un speciālistiem, kā arī SIA „Metrum” konsultantiem diskutēja par novada lauku teritorijas turpmāko attīstību – par vērtībām, kas jāsaglabā, par priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās, par prasībām no jauna veidojamu zemes gabalu minimālajām platībām, par lauksaimniecības zemju turpmāko saglabāšanu un attīstību u.tml. Tikšanās reizē piedalījās ~25 cilvēku. Sanāksmes noslēgumā pēc aktīvām diskusijām un dažādu argumentu uzklausīšanas, vienojoties par daudzfunkcionālas izmantošanas pieļaušanu lauku teritorijās, saglabājot vērtīgās lauksaimniecības zemes, kurās, lai nepieļautu iespējamu sadrumstalotību, no jauna veidojama minimālā platība teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāma 5 ha. Dienas otrajā daļā, piedaloties pagastu pārvalžu speciālistiem, tika skatīti jautājumi par Vecbebru un Iršu ciemu turpmāko teritorijas attīstību, stratēģiski vienojoties un grafiski nosakot kompaktu šo ciemu apdzīvojuma struktūru, paredzot jaunu apbūvi pie jau izveidotajām ielām, un primāri vietās, kur perspektīvā ir iespējams izveidot komunikācijas.

2012.gada maijā Kokneses novada pašvaldība plāno organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji un ikviens interesents var iepazīties un izteikt savu viedokli par pašvaldībā piedāvātajām idejām teritorijas plānojuma izstrādātajā 1.redakcijā. Plašāk par teritorijas attīstības plānošanas procesu Kokneses novada pašvaldībā aicinām iepazīties izstrādātāju „Metrum” mājas lapas adresē: http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=150.

Kokneses novada plānošanas dokumentu izstrāde sākta 2011.gada maijā un to veic Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” Rīgas biroju. „Metrum” projekta vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs no Kokneses novada pašvaldības puses - Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis.

Ieguldījums tavā nākotnē

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top