Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/aicinam_pieteikt_pretendentus_kokneses_novada_domes_apbalvojumiem
Drukas datums: 22:12:25 17.06.2019

Aicinām pieteikt pretendentus Kokneses novada domes apbalvojumiem!05.10.2018

Tuvojas Latvijas valsts simtgades svētki – 16. novembrī Kokneses kultūras namā notiks svinīgs pasākums veltīts Latvijas valsts dzimšanas dienai. Par skaistu tradīciju šajā pasākumā ir kļuvusi jauno Kokneses Goda pilsoņu sumināšana. Ar 2018. gada 25. aprīlī pieņemto "Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikumu" ir mainījusies pretendentu izvirzīšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtība. Kokneses novada iedzīvotāji līdz 2018. gada 31. oktobrim pulksten 15 Kokneses novada domē aicināti iesniegt iesniegumus šādu apbalvojumu piešķiršanai: "Kokneses novada Goda pilsonis", "Gada koknesietis", "Gada bebrēnietis", "Gada iršēnietis".

 Apbalvojums – goda nosaukums "Kokneses novada Goda pilsonis" ir augstākais Kokneses novada domes  apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Kokneses novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā, kuras ar lieliem panākumiem strādājušas Kokneses novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā "mūža ieguldījumu". Šo apbalvojumu var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, citu novadu pārstāvjiem un to piešķir vienu reizi gadā vienai personai. Izņēmumu gadījumā  Apbalvojumu piešķiršanas komisija var lemt par  apbalvojuma  piešķiršanu  divām personām vienu reizi gadā.

Apbalvojums "Gada koknesietis", "Gada bebrēnietis" un "Gada iršēnietis" ir balva, ko piešķir fiziskām personām, kuras veikušas  nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā un piešķirams ne vairāk kā 3 personām gadā (no katra pagasta  viena persona).

Lai izvirzītu kandidātus apbalvošanai, iesniedzējiem ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru var saņemt Kokneses novada domes kancelejā vai pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Iesniegumā ir jānorāda apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis, vispusīgs nopelnu apraksts un informācija par kandidāta iesniedzēju.

Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai var iesniegt Kokneses novada domes vismaz  trīs deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji,  sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas personas vai ne mazāk kā 15 pilngadīgas  fiziskas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Lai izvērtētu apbalvošanas pamatojumu un pieņemtu lēmumu par apbalvošanu, Kokneses novada dome izveido Apbalvojumu piešķiršanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā: novada domes priekšsēdētājs; Bebru pagasta pārvaldes vadītājs; Iršu pagasta pārvaldes vadītājs; četri domes deputāti (pa vienam deputātam no katras politiskās partijas, no kuras ir ievēlēts deputāts novada domē) un apstiprina tās darbības nolikumu.

Novērtēsim mūsu pašaizliedzīgo un darbīgo novadnieku ieguldījumu Kokneses novada izaugsmē!

 Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikums

Iesnieguma veidlapas

 Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa