Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/aicinam_pieteikt_pretendentus_kokneses_novada_domes_apbalvojumiem1
Drukas datums: 22:45:31 09.04.2020

Aicinām pieteikt pretendentus Kokneses novada domes apbalvojumiem16.10.2019

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Kokneses novada attīstību, izaugsmi un atpazīstamību, novada dome aicina iedzīvotājus pieteikt pretendentus apbalvojumu saņemšanai. Apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā pasākumā 16. novembrī Kokneses kultūras namā.

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 2019. gada 1. novembrim pulksten 15 Kokneses novada domē aicināti iesniegt iesniegumus šādu apbalvojumu piešķiršanai: "Kokneses novada Goda pilsonis", "Gada koknesietis", "Gada bebrēnietis", "Gada iršēnietis".

Atgādinām, ka ar 2018. gada 25. aprīlī pieņemto "Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikumu" ir mainījusies pretendentu izvirzīšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtība.

Apbalvojums – goda nosaukums "Kokneses novada Goda pilsonis" ir augstākais Kokneses novada domes apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Kokneses novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā, kuras ar lieliem panākumiem strādājušas Kokneses novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā "mūža ieguldījumu". Šo apbalvojumu var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, citu novadu pārstāvjiem un to piešķir vienu reizi gadā vienai personai. Izņēmumu gadījumā Apbalvojumu piešķiršanas komisija var lemt par apbalvojuma piešķiršanu divām personām vienu reizi gadā.

Apbalvojums "Gada koknesietis", "Gada bebrēnietis" un "Gada iršēnietis" ir balva, ko piešķir fiziskām personām, kuras veikušas nozīmīgu ieguldījumu pagasta attīstībā un piešķirams ne vairāk kā 3 personām gadā (no katra pagasta viena persona).

Lai izvirzītu kandidātus apbalvošanai, iesniedzējiem ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru var saņemt Kokneses novada domes kancelejā vai pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv. Iesniegumā ir jānorāda apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis, vispusīgs nopelnu apraksts un informācija par kandidāta iesniedzēju. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai var iesniegt Kokneses novada domes vismaz trīs deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas personas vai ne mazāk kā 15 pilngadīgas fiziskas personas (atšifrējot parakstu, norādot personas dzimšanas datus, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Pateiksim paldies mūsu novadniekiem par ieguldījumu un sirds darbu Kokneses novada izaugsmē!

Kokneses novada domes apbalvojumu dibināšanas nolikums ar veidlapām

Kokneses novada domes                                                 

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa