Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Aicinām piedalīties fotokonkursā "Foto ceļojums pa Aizkraukles novadu"

20.10.2021

fotokonkurss.jpgAizkraukles novada pašvaldība aicina visus interesentus, kuru kaislība ir fotografēšana, piedalīties fotokonkursā "Foto ceļojums par Aizkraukles novadu". Fotokonkursā aicināti piedalīties ne tikai profesionāli fotogrāfi, bet arī amatieri un visi, kuru aizraušanās ir fotografēšana.

 Konkursa mērķis ir veikt kvalitatīvu un oriģinālu fotoattēlu atlasi  Aizkraukles novada 2022. gada kalendāra sagatavošanai un pašvaldības mārketinga vajadzībām.

 2022. gada kalendāram konkursa kārtībā tiks atlasīti 14 fotoattēli – 12 raksturīgi attēli katram mēnesim un 2 attēli, kuri tiks izvietoti uz kalendāra vākiem.

 Konkursa dalībniekus aicinām iesniegt oriģinālfotogrāfijas elektroniskā formātā sūtot uz e-pastu turisms@aizkraukle.lv!

 Konkursa nosacījumi:

– konkursam dalībnieki drīkst iesniegt tikai pašu uzņemtas oriģinālfotogrāfijas (nepilngadīgo bērnu uzņemtās fotogrāfijas drīkst iesniegt arī viņu likumiskie pārstāvji);

– iesniedzot fotogrāfijas, konkursa darba autors vai tā likumiskais pārstāvis apliecina, ka līdz ar konkursa darbu nodod visas uz konkursa darbu attiecināmās autortiesības Aizkraukles novada pašvaldībai, tostarp mantiskās tiesības, kā arī tiesības konkursa darbu pavairot un izplatīt nekomerciāliem mērķiem un izmantot Aizkraukles novada pašvaldības vajadzībām;

– iesūtot fotogrāfijas konkursa rīkotājiem, konkursa dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar konkursa nosacījumiem un uzņemas pilnu atbildību par iesūtīto fotogrāfiju atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem par autortiesībām (par nepilngadīgām personām atbild viņu likumiskie pārstāvji).

– iesniegtajām fotogrāfijām jābūt uzņemtām horizontāli ar izšķirtspēju ne mazāk kā 300 dpi (2480 x 3508 pix) jpg. vai png. formātā;

– fotoattēliem jābūt uzņemtiem pēdējo trīs gadu laikā;

– fotoattēliem jāraksturo Aizkraukles novads dažādos, jāatspoguļo novada ikdiena, tūrisma objekti, ēkas vai ainavas dažādos gadalaikos bez cilvēku tuvplāniem;

– fotoattēlus lūdzam  sūtīt uz e-pastu turisms@aizkraukle.lv līdz šā gada 27. oktobrim.

 No šī gada 27. oktobra līdz 30. oktobrim Aizkraukles novada pašvaldības facebook kontā notiks iedzīvotāju balsojums par iesūtītajām fotogrāfijām, kas atbildīs visiem konkursa nosacījumiem.

 Fotogrāfiju atlase kalendāram tiks veikta pēc pašvaldības izveidotas komisijas balsojuma un iedzīvotāju balsojuma pašvaldības facebook kontā iegūto punktu kopējā skaita, saskaitot komisijas un iedzīvotāju balsis un nosakot, ka fotoattēlam, kas saņems visvairāk iedzīvotāju balsu, tiek piešķirti  14 punkti, tāpat arī fotoattēlam, kas saņems komisijas augstāko balsojumu, tiks piešķirti 14 punkti, attiecīgi par vienu punktu mazāk saņems katrs nākamais attēls.

 Fotoattēli, kas šoreiz netiks izmantoti kalendāra sagatavošanā, tiks izmantoti dažādās citās pašvaldības mārketinga aktivitātēs.

 Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar pārsteiguma balviņām.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top