Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/aicinajums_iesniegt_ierosinajumus_goda_pilsona_nosaukuma_pretendentiem
Drukas datums: 03:21:04 12.08.2020

Aicinājums iesniegt ierosinājumus Goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem08.10.2012

Kokneses novada iedzīvotāji līdz 2012. gada 31. oktobrim aicināti iesniegt ierosinājumus Goda pilsoņa nosaukuma pretendentiem! Ierosinājumus iesniegt Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1. Ierosinājumu iesniegšanas kārtību nosaka Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas noteikumi.

Lēmumu par Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Kokneses novadā pieņem Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija, ievērojot pretendenta darbību un personīgos nopelnus Kokneses novada labā, atbilstoši Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisijas Nolikumam. Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķir ne vairāk kā pieciem pretendentiem gada laikā par īpašiem nopelniem Kokneses novada labā. Nopelni var izpausties sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, sociālajā vai saimnieciskajā darbībā. Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu var piešķirt ne tikai Kokneses novada iedzīvotājiem, bet arī citu novadu, pilsētu un valstu iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Kokneses novada labā.

Kokneses Goda pilsoņa nosaukumu piešķir vienreiz gadā.

Ierosinājumā par pretendentu jābūt sekojošām ziņām:

  1. Vārds, uzvārds, personas kods, amats vai nodarbošanās;
  2. Dzīves apraksts;
  3. Nopelnu apraksts, par kādiem lūdz apbalvot.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir fiziska persona vai fizisku personu grupa, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:

  1. Vārds, uzvārds,
  2. Pilna adrese un tālruņa numurs;
  3. Ja ierosinājumu iesniedz fizisku personu grupa, tālruņa numuru jānorāda tikai vienai personai.

Ja ierosinājuma iesniedzējs ir juridiska persona, tai ir jāiesniedz par sevi šādas ziņas:

  1. Nosaukums;
  2. Pilna adrese un tālruņa numurs.

Komisija neizskata ierosinājumus, kuru autors ir anonīms vai lūdz apbalvot sevi.