Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates1/aicina_piedalities_kursos_jaunakas_tendences_logopediskas_korekcijas_darba
Drukas datums: 03:00:19 12.08.2020

Aicina piedalīties kursos „Jaunākās tendences logopēdiskās korekcijas darbā”26.09.2012

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs aicina piedalīties kursos „Jaunākās tendences logopēdiskās korekcijas darbā” no 31.10. 2012. - 02.11.2012.

Kursus vada:

 • Svetlana Beņilova, medicīnas zinātņu kandidāte, ārste – psihiatre, Krievija.
 • Natālija Košeļeva, docente, pedagoģijas zinātņu kandidāte, logopēde, Krievija.

Mērķauditorija – logopēdi, pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālisti.

Programmas apjoms – 24 stundas (A).

Kursu sākums 31.10.2012. plkst. 10.00

Kursu tēmas:

 • Runas traucējumu klasifikācija un bērnu vecumposma psihopataloģija.
 • Psihoterapeitiskais atbalsts ģimenēm un pedagogiem.
 • Logopēdija, tās saistība ar bērnu vecumposma neiropsiholoģiju.
 • Bērnu logopēdiskās un neiropsiholoģiskās izpētes specifika.
 • Bērnu psihisko funkciju attīstības etapi.
 • Neiropsiholoģisko sindromu raksturojums.
 • Neiropsiholoģiskās izpētes rezultātu analīze. Neiropsiholoģiskās izpētes kartes sastādīšana.
 • Valodas sistēmas nepietiekama attīstība: klasifikācija, klīnika, diferenciāldiagnostika.
 • Jaunākās pieejas logopēdiskās korekcijas darbā – alālijas un afāzijas gadījumos.

Dalībnieki saņem ar IZM saskaņotu kursu apliecību.

Dalību kursiem lūdzam pieteikt līdz 19.10.2012.

Tālr. – 65129248 Mob. t. – 29269603, 29687125

e-pasts : ksiac@inbox.lvelina.ivanane@inbox.lv

Dalības maksa (iekļauta samaksa par pusdienām trijām dienām, nakšņošana, izdales materiāli) - 30.00 Ls(ar PVN)

Atsevišķa samaksa par brokastīm - 1.00 Ls, vakariņām - 1.40 Ls.

Dalības maksu maksāt, veicot pārskaitījumu ar norādi „Dalības maksa logopēdijas kursiem” un „Ēdināšana”, vārds, uzvārds, personas kods uz skolas kontu:

Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000043136, Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV – 5113

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, konts LV13LHZB5100153737001, kods LHZBLV 22