26. aprīlī uz Lielo talku!10.05.2017

KAD UN CIKOS? Lielā talka notiks sestdien, 26. aprīlī, no plkst. 10:00 – 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā! Lielās talkas koordinatore Kokneses novadā – Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa, benita.pecina@koknese.lv, T. 29421728.

KUR TALKOT?

Kokneses pagastā

* Dabas takas gar Daugavas krastu sakopšana no Kokneses līdz Likteņdārzam. Talcinieki vāks sausos zarus, atkritumus, ko Daugava atnesusi uz krastu, auto riepas, kas palikušas no laikiem, kad blakus darbojās autotrase. Būs iespēja iemēģināt roku klūgu žoga pīšanā. Talkas atbildīgais Aldis Neija, T. 26484295.

•Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju teritoriju sakopšana. Talkas atbildīgais Ziedonis Vilde, T. 29324380

•Sakopt savas teritorijas apkārtni aicinātas visas iestādes un uzņēmumi Kokneses pagastā.

Bebru pagastā

•Valsts autoceļu pieguļošās joslās atkritumu salasīšana.

•Mežaparka sakopšana (kritalu,atvašu, atkritum vākšana).

•Vecbebru Sv. Ģimenes Romas katoļu baznīcas teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

•Ornicāna dīķa krasta joslā apauguma novākšana, pieguļošā teritorijā atkritumu savākšana.

•Zutēnu kapi. Talkas atbildīgā Ilze Pabērza, T.29142183. •Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas audzēkņi talkos Lielās talkas nedēļā, sakopjot skolas dienesta viesnīcai un mācību korpusa pieguļošo teritoriju, bet 26. aprīlī pedagogi un citi skolas darbinieki talkos Vecbebru muižas parkā. Talkas atbildīgais Jānis Bakmanis, T. 29133561.

Iršu pagastā

•Bulandu pilskalna sakopšana.

•Iršu kapsētas sakopšana.

Talkas atbildīgais Normunds Jirgens, T. 28735729

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?

Lūgums maisus neaizsiet, savilkt ar speciālajām aukliņām. Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir sarkanā krāsā un talcinieki tos bez maksas varēs saņemt tikai un vienīgi 26. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos un nekur citur tos šogad nav iespējams saņemt. Papildus informācija pie koordinatora.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?

Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus piepildītos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu informē talkas Atbildīgo. Neskaidrību gadījumā zvani savas pašvaldības talkas koordinatoram.

UZ TIKŠANOS 26. APRĪLĪ!

P. S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Tīra Latvija sākas Tavā galvā!

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top