Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/aktualitates/informacija_lauku_saimniekiem
Drukas datums: 12:11:53 02.07.2020

Informācija lauku saimniekiem06.04.2018

Platību maksājumi

No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 2018.gadā var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Palīdzība iesniegumu aizpildīšanā:

Iršu pagastā. 17. aprīlī no plkst. 10.00 Iršu pagasta pārvaldē iesniegumus palīdzēs aizpildīt LAD darbinieces. Pārējās darba dienās lauksaimniecības konsultants Gundega Skrupska, 26642797.

 Bebru pagastā. 8. maijā no plkst. 10.00 Bebru pagasta pārvaldē pieņems Kokneses novada lauku attīstības konsultants Ineta Sproģe.

Kokneses pagastā. Pirmdienās un ceturtdienās  (izņemot 8.un 10.maiju) pieņem Ineta Sproģe 26593210. Iepriekš sazinoties arī pārējās darba dienās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai pie sava novada lauku attīstības konsultanta.

Lauksaimniecības datu centra konsultācija.

Iršu pagasta pārvaldē 19.aprīlī no plkst. 10.00 pieņems LDC speciālists Ērika Hatejenkova tel. 26510569 .

Pieejamais finansējums.

1.No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro. Par šiem projektiem zvanīt Jekaterinai Blauai 26534704.

2. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" plānoti oktobrī, novembrī

3."Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānoti aprīlī

 

 

Informatīvais materiāls PLATĪBU MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI 2018