sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 28. aprīlis
Vārda dienas svin: Terēze, Gundega
 

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

lasīt vairāk

 

Paziņojums par iepirkuma „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde”, ID. nr. KKP 2015/2, izbeigšanu.

lasīt vairāk

Teleskopiskā iekrāvēja piegāde

29.07.2015
 

Iepirkuma priekšmets: Teleskopiskā iekrāvēja piegāde SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036), saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 03.04.2013. noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-13-0075).

Nolikums: šeit

Paziņojums par rezultātiem: šeit
 

Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai Blaumaņa ielā 30, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014/4, ar Iepirkuma komisijas 21.11.2014. lēmumu, par uzvarētāju ir atzīta AS „KOMUNĀLPROJEKTS”, Reģ.Nr.40003005372, ar piedāvāto līguma cenu EUR 6 000.00 bez PVN.

lasīt vairāk

Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai

24.09.2014
 

Iepirkuma priekšmets: „Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai”

Nolikums: šeit

Foto: šeit
 

sia kom 1_1.jpg Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-3, ar Iepirkuma komisijas 28.07.2014. lēmumu, par uzvarētāju ir atzīta SIA „Firma L4”, Reģ.Nr.4000326001, ar piedāvāto līguma cenu EUR 33 561.60 bez PVN.

lasīt vairāk

 

sia kom 1.jpg Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-2, ar Iepirkuma komisijas 28.07.2014. lēmumu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir atzīts SIA „INOS”, Reģ.Nr.40003570038, ar piedāvāto līguma cenu EUR 900 000.00 bez PVN.

lasīt vairāk


1 2 3 4 next