sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.- 12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā, izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

lasīt vairāk

 

No 6.-8. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, norisinājās Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2015”, kas ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā un ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu. Uz izstādi devās arī koknesieši, lai popularizētu Kokneses novada tūrisma piedāvājumu. “Balttour” ir nozīmīgākais notikums gan nozares profesionāļiem, gan ceļotājiem tepat Latvijā. Izstādē var iepazīt pasaules un Latvijas tūrisma galamērķus. Hallē "Apceļo Latviju!", kā ierasts, bija iespēja iepazīt Latvijas novadu daudzveidīgos piedāvājumus, kur katrs lepojās ar sava novada vērtībām.

lasīt vairāk

 

"Vienīgā cilvēka robeža ir viņa sapņi!" Ar šādu atziņu aicinām ikvienu uz fotoizstādi "Lepns. Stiprs. Pamanāms." Fotoizstādes atklāšana notiks 2015. gada 26. februārī plkst.18.00 "Pop - up mākslas galerija", t/c "Galleria Riga" 6. stāvā. Dzirnavu iela 67, Rīga. Izstāde būs apskatāma no 27. februāra līdz 7. martam. Parādot cilvēku ar invaliditāti apņemšanos, spēku un drosmi nebaidīties, izstādes mērķis ir mudināt ikvienu uz mirkli apstāties un apdomāt „Ko tev nozīmē neatkarīga dzīve?”.

lasīt vairāk

 

No 2. līdz 15. februārim ielūdzam uz Likteņdārza draugu alejas izstādes turpinājumu Modes un izklaides centrā "Rīga Plaza" un šīs nedēļas nogalē aicinām apmeklēt arī starptautisko tūrisma izstādi "Balttour 2015".

lasīt vairāk

Bebru pagasta pārvalde aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru, krājuma glabātāju muzejā

05.02.2015
 

Kultūras pasākumu organizators

Galvenie darba pienākumi –

  •   sastādīt kultūras pasākumu plānu dažādām iedzīvotāju vecuma un interešu grupām un to realizēt;
  •  komunicēt ar sabiedrību, sadarbības partneriem un kultūras pakalpojumu sniedzējiem.

Krājuma glabātājs muzejā

Galvenie darba pienākumi –

  •  organizēt un vadīt tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja darbību;
  •  plānot un organizēt izstādes muzejā;
  •  vadīt ekskursijas;
  •  rūpēties par muzeja telpu un apkārtnes kārtību.

Piedāvājam-

  •  nepilna laika darbu – slodze 0,4 kultūras pasākumu organizators;
  •  slodze 0,4 krājuma glabātājs muzejā;
  •  iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
  •  sociālās garantijas.

Pretendents var pieteikties uz vienu vai uz abiem piedāvātajiem amatiem.

Pretendentiem jāiesniedz - iesniegums, motivācijas vēstule, dzīves un darba apraksts (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz pārrunām), papildizglītību apliecinoši dokumenti.

Pieteikumi jāiesniedz Bebru pagasta pārvaldē personīgi vai pa pastu, adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 , līdz 2015.gada 25.februārim.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas I.Pabērzas pa tālr. 20016603
 

29. janvārī Amatu centrā "Mazā Kāpa" tikās Kokneses novada tūrisma jomā iesaistītie uzņēmēji, entuziasti un pašvaldības pārstāvji. Tikšanās iniciatore, PA "Kokneses Tūrisma centrs" direktore Daina Liepiņa, uzrunājot klātesošos, sacīja: "Janvāra novada domes sēdē tika apstiprināts SIA “Nocticus” izstrādātais Kokneses novada Tūrisma attīstības rīcības plāns 2015.-2020.gadam. Šī tikšanās ir kā pirmais paveiktais darbs no izstrādātajiem ieteikumiem plānā par uzņēmēju, pašvaldības un visu tūrisma nozarē iesaistīto personu savstarpējo sadarbības veicināšanu novadā. Priecājos, ka šodien mums ir iespēja viesoties pie Ineses Kāpiņas, ar kuru tūrisma centram ir izveidojusies ļoti laba sadarbība un šis tūrisma piedāvājums ir attīstījies, pateicoties Ineses aktīvam darbam un mūsu kopīgai sadarbībai."

lasīt vairāk

 

Darbinieku slimības dēļ, atcelta šodien paredzētā tikšanās ar iedzīvotājiem SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" telpās. Par nākošo tikšanās reizi sekojiet līdzi informācijai laikrakstā "Kokneses Novada Vēstis" un mājas lapā.

lasīt vairāk

 

Kokneses Tūrisma centrs piedāvā Jums iespēju piedalīties visu mīlētāju dienai veltītā konkursā - „Koknese – Latvijas sirds” un laimēt brīnišķīgu pārsteiguma dāvanu.

lasīt vairāk

 

26. janvārī tika publiskoti pirmie „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera, lielo novadu grupā – Dobeles novads un mazo novadu grupā – Strenču novads. Savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā augstākie rezultāti ir Finanšu ministrijai un iestāžu grupā – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

lasīt vairāk

 

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.

lasīt vairāk

Kokneses novada aktualitātes LNT raidījumā

23.01.2015
 

Kokneses Novada Vēstis atvainojas par sniegto neprecīzo informāciju laikrakstā "Kokneses Novada Vēstis", kurā 2015. gada janvāra numurā tika publicēts paziņojums, ka LNT kanālā varēs redzēt sižetu par koknesiešiem Pēteri un Viju Stuburiem. Raidījuma veidotāju sniegtā informācija bija kļūdaina, paredzētais sižets tika rādīts citā laikā. Piedāvājam šo sižetu par Pēteri un Viju Stuburiem, kā arī sižetu par Kokneses Sporta centru noskatīties šeit.

Intervija ar Pēteri un Viju Stuburiem

Sižets par Kokneses Sporta centru