sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. marts
Vārda dienas svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Kokneses novada dome informē: Parka ielā 20 Koknesē ir uzstādīta aizlieguma ceļa zīme Nr. 326 „Apstāties aizliegts” kopā ar papildzīmi Nr. 822 „Darbības laiks”. Ceļa zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” darbības zonā un laikā transporta līdzekli drīkst novietot speciāli izveidotajās stāvvietās (kabatās) paralēli brauktuvei.

lasīt vairāk

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.a klases skolnieks Otto Asmuss ir pieteicies Latvijas talantīgāko un spējīgāko jauniešu konkursam „Latvijas Maksimālisti”, lai kategorijā „Sports un veselība” pretendētu uz Maksimālistu stipendiju 400 eiro vērtībā 2015./2016. mācību gadam un varbūt kļūtu par vienu no pieciem labākajiem, kuri iegūs vienu no 1500 eiro prēmijām sava talanta tālākai attīstīšanai.

lasīt vairāk

 

No 2014.gada 1.novembra stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Likuma izmaiņas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā. Darījumi, uz kuriem attiecas lauksaimniecības zemes iegādes ierobežojumi ir 1) lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2) zeme, kuras sastāvā lielākā daļa no kopplatības ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pārējie darījumi ar nekustamiem īpašumiem notiek pēc iepriekšējās kārtības. Viena fiziskā vai juridiskā persona Latvijas republikas teritorijā var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes. Minētajā platībā neietilpst lauksaimniecības zeme, kuru persona nomā vai par kuru persona saņem vienotos platības maksājumus pēc situācijas uz 01.11.2014.

lasīt vairāk

 

8. janvārī Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses nodaļas Bebru pagasta brīvprātīgie bija sarūpējuši skaistu Jaunā gada dāvanu - ekskursiju uz Rīgu Bebru pagasta daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem. Lība Zukule, ekskursijas organizētāja, pastāstīja, ka līdzi devas arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 7. klases skolēni un skolotāja Daiga Andersone Tā bija kā pateicība par aizvadītā gada 16. decembrī noorganizēto svētku pasākumu pagasta vientuļajiem pensionāriem. Ar svētku koncertu VPIV skolēni eksursijas dienā ciemojās Samāriešu apvienības pansionātā “Pārdaugava”, kas izvērtās par saviļņojošu tikšanās brīdi gan pansionāta iemītniekiem, gan koncerta sniedzējiem un pārējiem ekskursantiem.

lasīt vairāk

 

6. janvārī Kokneses kultūras namā Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīkoja donoru dienu. VADC informē, ka donoru dienu apmeklēja 66 cilvēki. Asinis ziedoja 60 donori, 6 cilvēkiem šī iespēja bija liegta veselības problēmu dēļ.

lasīt vairāk

 

Koknesietis Andrejs Česlis ar ideju par mehāniskās limfodrenāžas pakalpojumu piedāvājumu Kokneses sporta centrā uzvarēja Kokneses novada domes izsludinātājā konkursā „Esi uzņēmējs!” un ieguva naudas balvu 1300 eiro.

lasīt vairāk

 

„Es mīlu sevi un mīlu tevi un visu, kas tevi un mani vada.” (B. Hellingers)

lasīt vairāk

 

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" ir saņemta AS "Pasažieru vilciens" vēstule par iespējamajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā. Lai samazinātu vilcienu braukšanas ilgumu un nodrošinātu pasažieriem ātrāku nokļūšanu galastacijās, AS "Pasažieru vilciens" ir ierosinājis atcelt vilcienu apstāšanos vairākās stacijās un pieturas punktos, tajā skaitā Iecirknī Rīga-Krustpils-Daugavpils: Paātrinātajiem dīzeļvilcieniem Nr.704/703 Rīga-Daugavpils-Rīga atcelt apstāšanos Pļaviņās un Koknesē. Līdz 08. janvārim Kokneses novada domei ir jāsniedz viedoklis par minētajām izmaiņām. Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par paredzamajām izmaiņām līdz 06.janvārim, sūtot to e-pastā uz adresi dome@koknese.lv

lasīt vairāk