sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. marts
Vārda dienas svin: Eiženija, ženija
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
03.09.2015
 

Jau no š.g. 20.jūlija notiek Kokneses pagasta Daugavas ielas pārbūves darbu veikšana. 3.septembrī SIA "Krustpils" meistari ir sākuši veidot pirmo asfalta posmu. Vēlam veiksmi darbos!

lasīt vairāk

 

Lai jaunais mācību gada sākums ikvienam paietu droši un bez raizēm, AS „Sadales tīkls” aicina gan vecākus, gan skolotājus atgādināt bērniem par elektrodrošību, īpaši uzsverot elektrodrošības noteikumus, izmantojot mājsaimniecībās pieejamajās elektroierīces un pavadot no mācībām brīvo laiku ārpus telpām un dabā.

lasīt vairāk

 

Šo svētdien, 6. septembrī, Likteņdārza pļavā, kur paredzēts Lielais kalns, pirmoreiz notiks jogas diena, ko organizē „Daba Yoga”. Šajā dienā plānotas divas nodarbības – pulksten 12 - Aijas Dvinskas vadībā un pulksten 13.30 - Valda Svirska vadībā. Aicinām pavadīt septembra pirmās nedēļas nogales svētdienu garīgās un fiziskās aktivitātēs Likteņdārzā.

lasīt vairāk

 

Otro gadu pēc kārtas oktobra sākumā Kokneses novada dome plāno izsludināt biznesa ideju konkursu, kurā varēs piedalīties ikviena fiziska persona vecumā no 18 gadiem, kuras dzīvesvieta deklarēta Kokneses novadā un kura būs gatava attīstīt savu biznesa ideju saimnieciskās darbības uzsākšanai, jaunu pakalpojumu vai produktu radīšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.

lasīt vairāk

 

28.augustā notika Kokneses novada pedagogu augusta tikšanās, kurā pulcējās pedagogi no visām Kokneses novada izglītības iestādēm. Pedagogus jaunajā mācību gadā sveica Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs, savā sveicienā uzsverot pedagogu lomu jaunās paaudzes audzināšanā. Par ieguldījumu un atbalstu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos tika pasniegtas Valsts izglītības satura centra pateicības Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim, Kokneses novada svētku koordinatorei Jolantai Nīcgalei-Kondrātei, I. Gaiša Kokneses vidusskolas direktoram Mārim Reinbergam, Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktoram Jānim Bakmanim, Kokneses mūzikas skolas direktorei Silvijai Cīrulei. Pedagogus ar jaunākajām aktualitātēm izglītības jomā 2015./ 2016. mācību gadā iepazīstināja izglītības darba speciāliste Lauma Āre. Novadā tiek reorganizēta Pērses pamatskola, kura ar 1. septembri tiek pārveidota par Pērses sākumskolu, kur mācīsies 1.-6. klases izglītojamie. Veiksme tika vēlēta Gaļinai Krauklei, vadot skolu jaunā statusā. Par aktualitātēm portālā www.uzdevumi.lv informēja portāla pārstāvis Daumants Vidiņš, kurš pasniedza arī portāla atzinības rakstus par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā I.Gaiša Kokneses vidusskolai ( iegūti 43198 punkti). Atzinības rakstus par aktīvu uzdevumu veidošanu un izglītojamo iesaistīšanu saņēma I.Gaiša Kokneses vidusskolas matemātikas skolotājas Anita Cauka un Gundega Ungere. Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes skolotāju izglītības nodaļas studiju metodiķe Ligita Grigule iepazīstināja pedagogus ar Eiropas gada attīstībai mērķiem izglītības saturā Latvijā. Veiksmīgu jauno 2015./2016. mācību gadu!

lasīt vairāk

 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Kokneses novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto ikgadējo pārskatu par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014.gadā. Tajā ir atspoguļoti Kokneses novada domes 2014.gadā paveiktie darbi un īstenotie projekti saistībā ar novada attīstības programmas investīciju plānā ietvertajām aktivitātēm. Šis ir otrais pārskats par attīstības programmas izpildi, tāpēc ir iespējams izvērtēt Kokneses novada attīstību divu gadu periodā.

lasīt vairāk

 

Nav joka lieta mēnesnīcā sastapties ar ķepaini. Kokneses novada mednieku kluba „Ķepainis” mednieks Jurijs Tarasovs sava kluba nosaukuma vārdabrāli teju vaigā skatīja 26. augusta naktī ap pulksten 23.05 Bebru pagasta Ozolu pusē pie mājām „Jaundruvas”, netālu no Meņģeles robežas. Jurijs stāsta: „Sēdēju medību tornī, gaidot parādamies kādu mežacūku. Debesīs spīdēja spožs mēness. Atskanot koku krakšķēšanai, pēkšņi pamanīju no meža iznākam lielu dzīvnieku. Sākumā šķita, ka nācējs ir alnis. Tad aptvēru, ka nopļautajā kviešu laukā stāv varens lācis. Uzslējies uz pakaļkājām, drošais meža iemītnieks nodemonstrēja savu divmetrīgo augumu. Domāju, ka viņš ir atnācis no Meņģeles mežiem.”

lasīt vairāk