sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 23. maijs
Vārda dienas svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

22. oktobrī Kokneses novada domes zālē pulcējās domes pārstāvji, novada uzņēmēji un deputāti, lai apspriestu prioritāros pašvaldības grants ceļus, kurus būs iespējams pārbūvēt vai izbūvēt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Pieejamā kvota Kokneses novadam ir EUR 800 000,00, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim.

lasīt vairāk

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

lasīt vairāk

 

Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. Forums notiek 2015.gada 26.-27.novembrī, viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

lasīt vairāk

 

Sākoties rudens sezonai Kokneses sporta centrs iepriecina savus apmeklētājus ar vairākām jaunām iespējām. Viena no tām – TVAIKA PIRTS.

lasīt vairāk

 

LR Zemessardzes 2.Zemessardzes novads informē, ka šī gada 17.oktobrī notiks 2.Zemessardzes novada mācības reālā apvidū. Paredzēts, ka aktivitātes (militārās tehnikas un personāla pārvietošanās) noritēs Kokneses pašvaldības teritorijā. Civiliedzīvotāju un valsts iestāžu miers un ikdienas darbība netiks traucēta. Minētās darbības ir saskaņotas ar Valsts policiju.

lasīt vairāk

 

Dabas Vides estētikas studiju apvienība, šī gada 10.oktobrī, Rīgā, rīkoja pirmo pieredzes apmaiņas semināru „Smilšu graudu rota Latvijai”, uz kuru ieradās topošie un esošie speciālisti no visas Latvijas novadiem.

lasīt vairāk

KOKNESES NOVADA VĒSTIS

12.10.2015
 

Šeit varat lasīts 2015.gada oktobra numuru.
 

SIA ''Kokneses Komunālie pakalpojumi” pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1014 no 09.12.2008. ,,Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (izdoti saskaņā ar likuma ,,Par valsts un pašvaldību māju privatizāciju") INFORMĒ par iespēju iepazīties ar 2016.gada plānotajiem dzīvojamo māju, to komunikāciju un iekārtu uzturēšanas, ekspluatācijas, remontu un zemes gabalu uzturēšanas izdevumiem (tāmēm).

lasīt vairāk