sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 30. marts
Vārda dienas svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Ielūkojoties Dainu skapī, atrodam simtiem tautasdziesmu par dziedāšanu. Katra latvieša dzīvē tā minēta kā neatņemama mūža sastāvdaļa - no dzīves pirmajiem mirkļiem līdz aiziešanai viņsaulē.

lasīt vairāk

 

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses novadā šī gada pavasarī tiks īstenots projekts “Slepeno eju meklējot”. Projekts turpina iepriekšējā gadā iesāktos darbus pie Kokneses parka Jauno pilsdrupu pagrabiņa labiekārtošanai un izveidei. Izmūrētajā pagrabiņā plānots ierīkot veclaicīga izskata metāla režģa durvis, radot iespaidu par slepeno eju, rosinot tūristu un vietējo iedzīvotāju interesantu laika pavadīšanu parkā un bagātinot Kokneses parka apkārtnes apskatāmo vietu un objektu klāstu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 563.00, īstenošanas laiks: 01.04.2016.-31.08.2016.

lasīt vairāk

 

Bebru pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Pabērzai atvaļinājums no šī gada 9. maija līdz 25. maijam (ieskaitot).

lasīt vairāk

 

Adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, kadastra Nr. 32600130421002, I.Gaiša Kokneses vidusskola.

lasīt vairāk

 

Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 29. punktu un hidrometerioloģisko prognozi Valsts meža dienests nosaka, ka sākot ar 2. maiju visā valsts teritorijā ir izsludināts uguns nedrošs laika posms mežos. Tāpēc jāņem vērā, ka uzturoties mežā jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

lasīt vairāk

 

Lielā Talka 23. aprīlī visā Latvijā sasauca kopā talciniekus, lai jau devīto pavasari ar prieku un darbīgām rokām atbrīvotu zemi no pērnajiem sārņiem, lai palīdzētu tai uzelpot zaļā un tīrā elpā. Iestādītie kociņi, izveidotie apstādījumi un atpūtas vietas, sakoptie kultūras un vēstures pieminekļi, – katrs labi paveikts darbs ir dāvana mūsu Latvijai. Arī Kokneses novadā Lielās Talkas dienā, kā arī dažas dienas iepriekš, čakli darbojās mazi un lieli novadnieki.

lasīt vairāk

 

7.aprīlī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zāle bija bērnu čalu piepildīta. Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu bērni satikās novada MA rosinātajā muzikālajā pasākumā ''Cīrulīti, prieku raisi!''

lasīt vairāk

 

Zemkopības ministrija apstiprinājusi Kokneses novada domes iesniegto projektu „Sabiedrības informēšanas pasākumi par Kokneses novada ūdenstilpņu zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību” Valsts zivju fonda finansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir iekļaut piesaistošus un interesantus sabiedrību izglītojošus pasākumus par zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību, Sama modināšanas svētku (14.maijā) Kokneses novada svētku (2.jūlijā) un ietvaros.

lasīt vairāk

 

Vides pakalpojumu sniedzējs "Clean R" aicina Kokneses novada iedzīvotājus būt aktīviem, un piedalīties Lielajā talkā. Kokneses novadā pavasara sakopšanas aktivitātes tika uzsāktas jau 17. aprīlī, kad “Clean R” rīkoja ikgadējās Ekodienas.

lasīt vairāk

 

15. aprīlī Ozolkalnos Kokneses mednieku klubs "Ķepainis" organizēja "Bebru medību sacensības", kas ir kļuvušas par gadskārtēju notikumu un kurā piedalās daudzi mednieku klubi no visas Latvijas. Šoreiz sacensībās piedalījās 39 dalībnieki - pārstāvji no Kokneses, Bebru, Iršu, Skrīveru, Staburaga, Klintaines, Baldones un Rīgas mednieku kolektīviem. Starp vīriem bija arī divas daiļā dzimuma pārstāves, kuras startēja ar vērā ņemamiem rezultātiem.

lasīt vairāk