sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. marts
Vārda dienas svin: Eiženija, ženija
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

Raibblats


Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Lai klientiem Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses un Pļaviņu novadā nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad novados realizēs 20 investīciju projektus, elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā ieguldot vairāk nekā 1,5 miljonus eiro. Kopumā novados šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 24 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 22 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 30 transformatoru apakšstacijas un uzsākt četru jaunu sadales punktu izbūvi. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 7 000 klientu.

lasīt vairāk

 

Jau trešo gadu Kokneses novada svētku pirmajā dienā Kokneses kultūras namā pasākumā „Man blakus tava sirsniņa” tika sumināti mūsu visjaunākie novadnieki – bērniņi, kuri dzimuši laikā no 2015.gada jūnija līdz 2016. gada 31.maijam.

lasīt vairāk

 

Iršu pagastā 23.jūnijā svinēja ne tikai vasaras saulgriežus, vislatviskākajos svētkos seni vēstures notikumi sasauca kopā tuvus un tālus ciemiņus, kuru dzimtas saistītas ar Baltijā lielāko vācbaltu koloniju – Hirschenfoh. Vairāk kā 20 cilvēki no Vācijas, tepat Latvijā dzīvojošie kolonistu pēcteči un Iršu pagasta ļaudis šajā dienā bija kopā vācbaltu kolonijas Hirschenfof izveidošanas 250.gadadienas atceres pasākumā.

lasīt vairāk

Iespēja jauniešiem apgūt jaunas prasmes un zināšanas

29.06.2016
 

esf-logo_1.jpg

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Kokneses novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos.

Mērķa grupā ietilpst arī jaunās māmiņas un jaunieši, kuri neturpina mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, saņemt konsultācijas pie speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,

- speciālistu konsultācijas,

- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

- ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),

- iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti uz e-pastu dienascentrs@koknese.lv vai zvani 26525901, 65161740, vai piesakies Ģimenes atbalsta dienas centrā Vērenes ielā 1, Koknesē.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) un veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā NVO vai jauniešu centru darbībā.

Papildus informācija par projektu: http://koknese.lv/?s=467
 

Informējam, ka Kokneses novada Bebru pagastā, Vecbebros, laikā no 2016.gada 27.jūnija līdz 26.augustam, notiks SIA “Ekolat” izstrādātā būvprojekta „Ūdensapgādes sistēmas izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā” (identifikācijas Nr. KND 2016/17) realizācija. Būvdarbus veiks SIA “Hektors”.

lasīt vairāk

 

21.jūnijā Kokneses novadā viesojās Pluņģes pašvaldības un Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centra pārstāvji, lai sanāksmē ar Kokneses novada domes darbiniekiem apspriestu kopīga projekta sagatavošanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmai 2014-2020. Pluņģi pārstāvēja pašvaldības stratēģiskās un plānošanas nodaļas vecākās speciālistes Rasa Jonušiene un Audrone Auzbikavičūte, kā arī Pluņģes tūrisma centra direktore Sandra Kasmauskiene, savukārt no Rokišķu tūrisma centra Koknesē bija ieradušies direktore Lina Valotkiene, amatniecības nodaļas speciāliste Loreta Araminiene un tulks Jevgēnijs Kudrins. Projektā visi partneri paredzējuši uzlabot tūristu pieejamības iespējas iesaistīto pašvaldību tūrisma centru pakalpojumiem. Kokneses novada dome plāno īstenot jaunā tūrisma centra stāvlaukuma ierīkošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu 1905.gada ielā 7, Koknesē. Pluņģes pašvaldība vēlas restaurēt Pluņģes pilsētas tūrisma centra fasādi un interjeru, savukārt Rokišķu tūrisma centrs plāno veikt mārketinga pasākumus un iegādāties aprīkojumu TIC sniegto pakalpojumu uzlabošanai.

lasīt vairāk

 

Laiks nestāv uz vietas, tāpat Daugavas plūdums un Likteņdārza attīstība. Vasaras pilnbriedā ciemos uz Koknesi aicinājām fotogrāfu Uģi Nasteviču, lai Likteņdārzu iemūžinātu no putna lidojuma. Jaunākie aerofoto uzņēmumi ļauj saredzēt dārza mainīgo dabu un īpaši Ābeļu alejas pārmaiņas.

lasīt vairāk

Lejuplādes Jūsu Lejupielādēm

28.06.2016
 

Kokneses pagasta bibliotēka 1. jūlijā pulksten 14 aicina uz Anitas Liepiņas dzejas grāmatas „LEJUPLĀDES” atvēršanas mirkli! 185 lappuses dzejas rindās sarindotu Anitas Liepiņas redzējumu un izjūtu, sakārtotu 13 nodaļās, kas ilustrētas ar autores foto, un divi krāsaini vāki, ko zīmējusi un veidojusi Anitas meita Solveiga Vikšere.

Būs iespēja tikties arī ar izdevniecības Sava grāmata" pārstāvjiem, Kokneses novada radošajiem ļaudīm, "Animas" dziedošajam meitenēm, dažiem fotoklubu "Kokneses kadrs" un "Aizkraukles fotoklubs" biedriem un pavadīt pusotru stundu jaukā gaisotnē.

P.S. Solveigas draugi jāapbēdina,- viņa šoreiz nebūs sastopama.
 

Koknesē, Zaļajā tirgus laukumā, manāma rosība – koknesiešiem jau labi pazīstamie koktēlnieki Ivars un Aigars Rūrāni jau trešo dienu veido koka skulptūru, kura top no laukumā esošā ozola staba. „Gaidot Kokneses un Vitingenas (Vācija) sadraudzības 20.gadskārtu, radās ideja šim nozīmīgajam notikumam veltīt koka skulptūru, kas simbolizētu divu pašvaldību ilgo draudzību. Ar brāļiem Rūrāniem Kokneses novada dome jau sadarbojas ceturto gadu – viņu radošais veikums priecē Kokneses parkā,” teic Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Benita Peciņa.

lasīt vairāk

 

Sagaidot gadskārtējos Kokneses novada svētkus ar šī gada saukli ”Te, kur Pērse ar Daugavu tiekas”, Kokneses novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties jau par ikgadēju tradīciju kļuvušajā akcijā “Svētki manā Kokneses novadā”.

lasīt vairāk

 

Latvijas vides aizsardzības fonds ir daļēji apstiprinājis Kokneses novada domes iesniegto projektu „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana” fonda izsludinātajā konkursā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

lasīt vairāk