sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 24. jūnijs
Vārda dienas svin: Jānis

Kokneses novada svētki 2017

Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Līguma priekšmets: Nodibinājuma „Kokneses fonds” īstenotā Likteņdārza projekta daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam „Nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza sabiedriskās ēkas projekta īstenošana” ietvaros

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 2.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2017. gadā

lasīt vairāk

 

Iepirkuma priekšmets: „Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 1.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā Kokneses novada Kokneses pagastā ERAF finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā ERAF finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros

lasīt vairāk

01.10.2015
 

Līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016. un 2017.gadā

lasīt vairāk

 

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2016. gadā

lasīt vairāk


1 2 next