sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2017. gada 26. marts
Vārda dienas svin: Eiženija, ženija

Biedrība „Baltaine”

30.10.2013
 

Biedrības mērķi:

  • piedalīties Valsts kultūrpolitikas īstenošanā
  • saglabāt, popularizēt un stiprināt vispārnacionālas kultūras vērtības – kopt tautas tradīcijas, dziesmas, dejas, amatus, ieražas, u.c.

Biedrība mērķu sasniegšanai realizē sekojošas metodes:

  • kultūras pasākumu – semināru, konkursu, nodarbību, lekciju, ekskursiju, pieredzes apmaiņas pasākumu un cita veida aktivitāšu organizēšana un īstenošana
  • gadskārtu svinēšanas tradīcijas
  • godi tradicionālajā kultūrā
  • sadarbība ar skolēniem, tradicionālās kultūras izzināšana un iedzīvināšana mūsdienu situācijā
  • cilvēka ķermeņa un gara kopšana tautas tradīciju garā – pirtis, meditācija, tautas medicīna u.t.t.
  • kulinārais mantojums – tradīcijas godos, tautas ēdieni, dzērieni, to pagatavošana, pasniegšana
  • amatniecības saglabāšana un popularizēšana
  • citu tautu tradīciju izzināšana

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Konts:

Biedrība „Baltaine”

Reģ. Nr.: 40008207757

Adrese: 1905.gada iela 26, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Banka: A/S Swedbank, Aizkraukles filiāle

Konta Nr.: LV12HABA0551036352103

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

Inguna Žogota (tālr.26575499, ingunazogota@inbox.lv)

Līvija Vindele (tālr.26406131)
 

Meteņi latviešiem ir jauna saimnieciskā gada sākums. Atvadas no ziemas. Tieši tāds laiks bija 5.februārī, kad Kokneses "Būnīšos" bija aicināti visi meteņotāji. Bija atnākuši paši labākie, jestrākie un lieliskākie, jo Meteņos ir jālielās, jāspēkojas, jābrauc no kalniņa, jāēd cūkas auss un kājas, astes. Tika vārīta īpašā Meteņa zupa un cepts slokatnis. Bija ieradies arī pats Metenis ar dāvanām. Tika lietas arī sveces un iets rotaļās. To visu varēja dabūt gan garšot, gan redzēt Meteņu reizē. Bet - kas nebija, tam netika. Nākamgad svinēsim atkal, bet tas jau būs pēc gada!

lasīt vairāk

 

No 7. līdz 9.februārim biedrības “Baltaine” Radošajā mājā Koknesē, Melioratoru ielā 1A no plkst.11.00 – plkst.15.00 ATVĒRTO DURVJU DIENAS.

lasīt vairāk

 

11. janvārī kultūras ministre Dace Melbārde, “Latvijas Pašvaldību savienības” vadītājs Andris Jaunsleinis un LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele pasniedza zīmi „Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma uzņēmējiem. Par latvisko tradīciju kopšanu "Latviskā mantojuma" kultūras zīmi saņēma Kokneses novada biedrības „Baltaine” Radošā māja.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next